no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Rødt nivå på Greveskogen vgs


Publisert:

06.11.2020

Oppdatert:

10.02.2021 kl.10:29

Fra mandag 9.november er Greveskogen videregående skole på rødt nivå. På bakgrunn av regjeringens oppdaterte retningslinjer for smittevern, har Vestfold og Telemark fylkeskommune fredag 6. november besluttet å sette alle videregående skoler i kommuner som er definert som røde, i rød beredskap.

Det gjelder alle kommunene i tidligere Vestfold, og Skien og Porsgrunn kommune.

Rødt beredskapsnivå innebærer ikke at skolene stenger, men at det iverksettes tiltak som skal begrense fysisk kontakt slik at man unngår stengte skoler. Tiltakene vil bli tilpasset på den enkelte skole, men innebærer i hovedsak at det på skoler på rødt nivå fra og med mandag 9. november innføres alternative undervisningsopplegg i mindre grupper og en økt andel digital undervisning.

Soneinndeling basert på smittetall
Smittesituasjonen er ulik i kommunene i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har derfor besluttet at fylket skal deles inn i to soner basert på smittesituasjonen i den enkelte kommune. Sone 1 defineres som røde. Sone 2 defineres som gule:

Sone 1: Alle kommuner i Vestfold og Skien og Porsgrunn kommune

Organisering på Greveskogen vgs ved rødt nivå i fire uker fom. mandag 09.11.2020 

Den nasjonale smittesituasjonen har de siste ukene forverret seg drastisk. Skolens ledelse har den siste uken hatt hyppig kontakt direktør OF og med ansatte gjennom medbestemmelsesmøter og AMU og også med elevrådsleder. Vi er har i utgangspunktet forberedt oss for en søknad om å delvis å kunne innføre hjemmeundervisning. Etter Regjeringens pressekonferanse torsdag 5/11 be arbeidet lagt om til en forberedelse mot innføring av rødt nivå. 

Etter møter hos Fylkesmannen og i fylkets beredskapsgruppe 6/11 befinner vi oss i en situasjon der vi fom. mandag 9/11 er i rødt nivå. Den viktigste forskjellen fra i dag er at avstandsregelen skjerpes og gjøres gjeldende også innenfor kohortene/undervisningsgruppene. 

Det betyr at vi nå må hente fram alle de gode erfaringene og den fine fleksibiliteten vi har øvd oss på det siste året og gjennomføre undervisning innenfor nye rammer. 

Organisering 

Fom. 9/11 tom. 4/12 vil elevene bli delt i 3 grupper som hver har ulik sammensetning av digital og fysisk opplæring 

Gruppe 

Elever 

Partallsuker 46, 48, 

Oddetallsuker 47, 49

1 

ST vg1 alle klasser  

Fysisk  

Digital 

2 

ST vg2 og vg3 

Digital 

Fysisk 

3 

YF vg1 og vg2, INN, MD vg1, 2 og 3 og AHT 

Fysisk opplæring 

 

All opplæring skjer i samsvar med timeplanen. Gruppe 1 og 2 får opplæring annenhver uke på skolen og på Teams. Omorganiseringen gjelder mandag til og med torsdag. På fredager følger alle vanlig fagdagsplan, med fysisk opplæring på skolen. Elever i gruppe 3 får all opplæring på skolen. 

Pga. avstandsreglene vil grupper med flere enn 16 elever måtte fordeles på to rom. Det vil derfor blir laget en midlertidig romplan som i stor grad avviker fra det som ligger inne i rom og ressurs. Midlertidig romplan vil kunngjøres bredt. 

Faglærer gjennomfører i utgangspunktet all undervisning fra klasserom jfr. midlertidig romplan. Kontaktlærer i basisgrupper med mer enn 16 elever gis ansvar for å dele sine basisgrupper i to og informere fellesfagslærere, elever og studierektor om inndelingen.  

Programfagslærere for grupper over 16 deler sine grupper i to og informerer elev og studierektor om inndelingen.  

Enkeltelever med særskilte behov og som ikke har anledning til å følge undervisning hjemmefra, kan etter avtale med faglærer møte på skolen og delta fra klasserom. Elev, foresatt og skole deler ansvar for å melde og vurdere slikt behov.  

Egen romplan for organisering de neste fire ukene ligger på Teams- Skolen vår.