no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Tips til foresatte av årets russ


Publisert:

27.04.2021

Oppdatert:

27.04.2021 kl.14:59

Til foresatte med elever i ungdomsskolene og videregående skole i Færder og Tønsberg kommuner. Som foreldre står vi i flere situasjoner hvor vi skal velge for, og veilede våre barn. Feiring i forbindelse med endt videregående skole er en situasjon det knyttes både glede og bekymring til.

Dette brevet er skrevet for å gi dere informasjon og råd som kan bistå dere i å gjøre denne tiden bedre og tryggere for dere og deres ungdommer. Spør etter SLT-koordinator i kommunen om du ønsker flere råd eller mer informasjon.

Både kommune og politi har de siste årene sett en utvikling i festing knyttet til russ, som på noen områder er bekymringsfull.

Tønsberg kommune, Færder kommune og politiet vil her gi dere innsikt i noen trender, og vi håper dette vil hjelpe dere til å forebygge risikofylt adferd hos deres ungdommer.

Hva vi ser:

  • Snakk med ungdommen din i forkant av russefeiringen og være tydelig på reglene som gjelder. Råd: Vær kjørbar når de unge fester.
  • En stadig mindre del av russekullene fester på en måte som fører til skade og bråk
  • Ordensforstyrrelser, uønskede seksuelle hendelser og overgrep, samt skadelig rusbruk er i stor grad knyttet til russebusser.
  • Kun rundt 20% (+/-) av russen er knyttet til russebusser.
  • Situasjonene er knyttet til rusbruk, både alkohol og ulovlige rusmidler, og foregår inne i og rundt russebussene og samlinger av ungdom på arrangementsstedene.
  • De siste årene har vi sett flere mindreårige som har fått være med russen på "rulling", altså kjøre rundt i russebuss. Dette kan innebære en alvorlig risiko for barnas helse og utvikling. Dette gjør at politiet umiddelbart kan sørge for at barnet blir brakt til verge eller annen foresatt eller om nødvendig til barnevernsmyndigheten, jfr. Politiloven § 13, 2 ledd jfr § 6.
  • Politiet samarbeider tett med russebussjåførene og Trygg trafikk for å være i forkant og hindre negative hendelser.
  • Det er lurt å opprette kontakt med foreldre til venner av ungdommen din. Diskuter felles regler. Vi ser at felles regler gjør det lettere for de unge og trygger både dem og foreldrene i en tid med mange muligheter og utfordringer. En facebookgruppe kan være et godt hjelpemiddel.
  • Snakk med ungdommen din om bruk av sosiale medier. Se gjerne Kripos kampanje "Delbart" https://www.politiet.no/rad/trygg-nettbruk/delbart/

 

Hilsen fra forebyggende enhet i Sør-Øst politidistrikt