no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Skoleskyss og smittevern

Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet har laget trafikklysmodeller for nivåinndeling av smitteverntiltak for skoler, skoleskyss og kollektivtransport

Trafikklysmodellen innebærer at helsemyndighetene avgjør om regioner eller kommuner skal være i kategorien grønn, gul eller rød, og dermed hvilke smittetiltak som til enhver tid skal gjelde. Inntil videre er det nasjonale myndigheter som avgjør hvilken kategori regioner eller kommuner befinner seg i.

Ifølge Utdanningsdirektoratet skal skolene planlegge for en mer normal skolehverdag fra skolesoppstart og skal følge gult nivå i trafikklysmodellen. Det betyr at hele skoleklasser kan være samlet og at alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med ordinære skoledager.

I forbindelse med transport til og fra skolen er det fortsatt viktig at foresatte og elever legger til rette for at så mange som mulig går, sykler eller bruker andre måter å komme seg til eller fra skole på, hvis de har mulighet til det. Elever som må benytte seg av skoleskyss med buss, minibuss eller taxi, kan det. Det er viktig å vise hensyn og følge gjeldene retningslinjer til enhver tid.

Transport og skoleskyss Gult nivå:

  • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
  • Ved bruk av offentlig transport, bør elevene holde avstand til andre.
  • Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige transportmidler bør begrenses.
  • Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elever kan sitte eller stå sammen på bussen, men bør holde avstand til andre reisende. Unngå kontakt ansikt til ansikt i størst mulig grad.
  • Elevene må holde avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel.

 

Skoleskyss med ordinær buss:

Skolekort skal medbringes på reisen og registreres foran hos sjåfør på busser som har påstigning via fordør. På busser i Tønsberg området er det fortsatt påstigning via bakdør.

Den første seteraden skal ikke benyttes.

Elever kan sitte sammen på bussen skulder mot skulder, men bør holde avstand til andre reisende. Unngå kontakt ansikt til ansikt i størst mulig grad.

Avstigning via bakdør.

 

Tilrettelagt skyss:

For transport som gjennomføres med minibusser:

Inngang via fordør. Elever kan sitte skulder til skulder, men bør unngå kontakt ansikt til ansikt i størst mulig grad. Fremste seterad bør ikke benyttes.

 

Elever som har behov for assistanse med f.eks festing av rullestol o.l., får ikke dette fra sjåfør inntil videre. Da må eleven ha med en assistent/ledsager som kan hjelpe, assistenten reiser gratis.

 

For transport som gjennomføres med taxi:

I ordinær bil kan elever sitte skulder til skulder. Baksetet bør benyttes.

 

SKOLENS OG FORESATTES ANSVAR

  • Skolen har ansvar for eleven innenfor skolens område.

 

  • Skolen og foresatte skal sørge for en forsvarlig av/påstigning av elevene.

 

  • Skolen har ansvar for elevenes oppførsel under transport, jf, opplæringsloven § 13-4.

 

  • Skolen og foresatte har ansvar for å feste setebelte på elever som trenger hjelp til dette.

 

Publisert:

13.08.2020

Oppdatert:

10.02.2021 kl.10:29