no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Søknadsfrist skoleplass 1.mars


Publisert:

02.02.2021

Oppdatert:

10.02.2021 kl.10:29

Husk at fristen for å søke seg inn på videregående skole er 1.mars i vigo.no. Alle elever som skal videre i Vg2 og Vg3 må søke seg inn hvert skoleår. Nye elever som søker seg inn i Vg1 har mange tilbud å velge mellom på Greveskogen.
  • To studieforberedende utdanningsprogrammer: Studiespesialisering og Musikk, dans, drama
  • Tre yrkesfaglige utdanningsprogrammer: Restaurant- og matfag, Salg, service og reiseliv og IKT og medieproduksjon
  • Tilbud for unge innvandrere: Norskopplæring og grunnskolefag
  • Tilbud for elever med nedsatt funksjonsevne: Arbeids- og hverdagslivstrening

 

1.Studiespesialisering - På studiespesialiserende utdanningsprogram blir elevene forberedt til høyere utdanning og får generell studiekompetanse etter tre år.

Egen søkerkode

imagem0bg4.png

2. Studiespesialiserende Topptilbud Realfag TTR - TTR er et studiespesialiserende utdanningstilbud for elever som er ekstra interessert i realfag. Allerede på første årstrinn får elevene fordypningsfaget Teknologi og forskningslære 1 (TOF), som gir et solid fundament for blant annet fordypningsfagene realfagsmatematikk, fysikk, biologi og kjemi.

Egen søkerkode

 

3. Musikk, dans og drama - Utdanningsprogrammet Musikk, dans og drama er et kreativt og estetisk tilbud. På Greveskogen kan elevene velge fordypning innen musikk og drama. Fordypning skjer allerede fra første årstrinn. På Greveskogen samler vi våre elever på MDD i egne klasser. Dette gir elevene våre et trygt og godt læringsmiljø, hvor den enkelte har gode muligheter til å utvikle seg gjennom tett oppfølging av dyktige og engasjerte lærere.

Egen søkerkode

 

4. Restaurant- og matfag – Dette er et yrkesfaglig utdanningsprogram. De som velger dette går vanligvis to år på skole etterfulgt av to år som lærling eller lærekandidat i bedrift. Yrkesfaglig opplæring fører fram til fag- eller svennebrev eller grunnkompetanse.

Egen søkerkode

image16oss.png

5. Salg, service og reiseliv - Som elev på SSR er det første året et basisår der du skal sette deg inn i alle valgmulighetene innen fagene. Deretter velger du spesialisering det andre året innen salg, reiseliv, service eller sikkerhet. Etter to år på Greveskogen skal du ut i lære og deretter opparbeide deg et fagbrev.

Egen søkerkode

 

image6xdde.png

6. IKT og medieproduksjon - IKT og medieproduksjon (IKTM) er et yrkesfaglig utdanningsprogram. Som elev på IKTM er det første året et basisår der du skal sette deg inn i alle valgmulighetene innen fagene. Deretter velger du spesialisering det andre året innen informasjonsteknologi eller medieproduksjon.

Egen søkerkode

 

image0gkxo.png

7. Norskopplæring og grunnskolefag - Dette er et skoletilbud til ungdommer mellom 16-20 år, som har kort botid i Norge.

Tilbudet er for deg som:

  • ikke har skolebakgrunn fra hjemlandet som tilsvarer norsk grunnskole.
  • har avsluttet ordinær grunnskole i Norge, men som på grunn av kort botid trenger mer opplæring
  • har vitnemål fra hjemlandet som tilsvarer norsk grunnskole, men som trenger mer norskopplæring og fagopplæring før oppstart på Vg1.

Egen søkerkode

8. Arbeids- og hverdagslivstrening - På Arbeids- og hverdagslivstrening (AHT) får elever med omfattende lærevansker spesialundervisning av spesialpedagoger og miljøarbeidere.

Elever med mål om å mestre livet i et dagsenter eller bofellesskap, får hverdagslivstrening.

Elever med mål om tilrettelagt arbeid, får arbeidslivstrening.

Søkes inn av rådgiver på avvigerskole.

 

Les mer: https://sway.office.com/eddaj7AMAWFhnZ7b?loc=swsp