no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Sommerhilsen fra rektor


Publisert:

14.06.2020

Oppdatert:

10.02.2021 kl.10:29

Kjære alle elever på Greveskogen videregående skole

Det mest spesielle skoleåret i fredstid nærmer seg en avslutning og sommeren venter. Det har vært et krevende skoleår og mye har skjedd, som ikke nødvendigvis handler om opplæring og fag, men som har påvirket hverdagen vår betraktelig. 

 

Koronatiden har gitt oss en mulighet til å se hvilken betydning møter mellom mennesker har, og det er gledelig å høre fra elevrådet at ja, dere har savnet det å ha en lærer fysisk tilstede, og selvsagt har dere savnet det sosiale samværet. Etter å ha vært utesteng fra skolebygget i nærmere tre måneder, har vi nok blitt mer oppmerksomme på dens betydning, og kanskje vil vi nå fremover sette mer pris på det vi til nå har tatt for gitt.

Og så er det ingen tvil om at vi dette skoleåret har tatt store steg når det gjelder digital kompetanse – dette gjelder både ansatte og elever.

 

Denne uka skal dere ha siste økt med kontaktlærer i tillegg til innlevering av skolebøker og privatisering av PC’er. I denne økta skal dere også evaluere skoleåret basert på spørsmål som er utarbeidet i Skolemiljøutvalget. Det er viktig at vi hører elevenes stemme på hvordan dette spesielle skoleåret har vært, og at vi kartlegger om det er fag hvor dere opplever at dere henger etter. Den kunnskapen må vi ta med oss inn i høsten, slik at vi kan legge til rette for repetisjon der det er behov for det.

 

Normalt sett skulle vi hatt avslutninger denne uka, men det er altså ikke å anbefale i disse Koronatider. Det er leit at vi ikke kan avslutte sammen med de hyggelige og gode tradisjonene vi har på Greveskogen. Aller mest går mine tanker til dere som er avgangselever dette året – jeg vet at mange av dere hadde gledet dere til å komme ut av russedressen og inn i kjole og dress for å delta på en høytidelig og hyggelig avslutningsseremoni sammen med foresatte. Til dere ønsker jeg å si: det har vært en glede å ha dere som elever her på skolen. Vi er stolte av dere, og ønsker dere masse lykke til videre inn i både studier og læretid.

 

Et viktig innspill på avslutningen pleier å være utdeling av stipend til elever. Hvert år deler vi ut 5000kr til fem elever som har fortjent en ekstra påskjønnelse og i år er det følgende elever som har fått tildelt stipend:

Oda Jonetta Brenna Joberg, 3MDA

Sandra Kristin Nøstdahl, 3STG

Nojus Aleksandravicius, 2KSA

Helene Viken, 3STF

Finn Ferdinand Schjøll Sandvand, 3STA

Vi gratulerer de heldig utpekte, og jeg ber om at dere kommer innom mitt kontor i løpet av denne siste uka for å få utdelt diplomet.

 

Helt til slutt vil jeg takke dere for en fantastisk flott innsats dette skoleåret og ønsker dere med dette en riktig god sommer😊

 

Vennlig hilsen