no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

STREIK


Publisert:

27.05.2021

Oppdatert:

27.05.2021 kl.14:01

Unio-medlemmer tas fra i dag ut i streik. På Greveskogen dreier det seg om 51 medlemmer,

Der lærer er i streik, blir det ikke gjennomført undervisning. Alle andre økter går som planlagt.

Det kan godt hende at kontaktlæreren til en elevgruppe er tatt ut i strek, og da er det ekstra viktig at alle følger med på informasjonen som ligger ute på Teams elelr på hjemmeside. Ansatte som er i streik, vil ikke svare på mail/Teams/SMS/telefon.

Praktiske opplysninger:

  • Elevene må ikke oppholde seg på skolen mer enn høyst nødvendig. Bor du i nærheten, så kan du gå hjem i fritimer.
  • Når elevene er på skolen, skal de i all hovedsak oppholde seg i de klasserommene som følger timeplanen, i aulaen eller ute i samsvar med gjeldende smittevernsregler.
  • Oppsamlingsprøve fredag 28.5: Hvis lærer er tatt ut i streik, blir det ikke prøve, bortsett fra i kroppsøving. Der går vurderingsituasjonene fredag som normalt.
  • Elevtjenesten vil være betjent