no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Sykdom og fravær

Det er mange spørsmål knyttet til sykdom om dagen. Fra og med mandag 24. august og ut oktober slipper elever å dra til fastlege for å få dokumentert fraværet sitt. Elever med milde symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme.

Beskjed ved fravær:

Elever som er borte grunnet sykdom må gi beskjed til sine faglærere på chat i Teams før dagens første undervisningsøkt. Dette fordi faglærerne skal få en oversikt over tilstedeværelse samt mulighet til å endre opplegget sitt dersom svært mange elever ikke er tilstede.

Egenmelding/melding fra foresatte skal fortsatt leveres kontaktlærer. Elever over 18 år må selv gi egenmelding til kontaktlærere. Denne egenmeldingen må leveres så raskt som mulig, slik at kontaktlærer kan registrere riktig fravær i Skolearena.

Reglene som er fastsatt, er i stor grad de samme som ble sendt på høring. De midlertidige reglene om føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis er noe annerledes enn forslaget i høringen.

 

SISTE BESKJED FRA UDIR:

Endringer i råd om når man må være hjemme ved sykdom

Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjoner.

 

Dette er de midlertidige endringene:

  • For fravær av helsegrunner fra og med 24. august 2020 til og med 31. oktober 2020 gjelder ikke kravet til å dokumentere fraværet etter reglene om fraværsgrensen i videregående skole. Elevene må likevel legge frem foreldrebekreftelse eller egenmelding (elever over 18 år)
  • Fravær av helsegrunner fra og med 24. august til og med 31. oktober 2020 skal ikke føres på elevenes vitnemål eller kompetansebevis. Dette gjelder både for grunnskolen og videregående skole.
  • Elever som høsten 2020 går på Vg4 påbygging til generell studiekompetanse, og som innen 1. november gjennomfører fag- eller svenneprøve som våren 2020 ble utsatt på grunn av covid-19-utbruddet, kan få fraværet ansett som dokumentert etter reglene om fraværsgrensen. Fraværet skal heller ikke føres på vitnemål eller kompetansebevis

Informasjon til foreldre og barn om Korona

Publisert:

26.08.2020

Oppdatert:

10.02.2021 kl.10:29