no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Tid for elevundersøkelsen


Publisert:

30.10.2020

Oppdatert:

10.02.2021 kl.10:29

Det nærmer seg tiden for å gjennomføre elevundersøkelsen. Gjennomføring er satt fra uke 45-47 i år. Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen.

Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på nettsiden skoleporten.udir.no

Mer info her

Informasjon til elever

Informasjon til foresatte