no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Tilbake til gult nivå mandag 16.november

Vi har i dag fått melding fra Utdanningsdirektøren som informerer om at vi fra mandag 16.november av er tilbake på gult nivå.

Vi viser til informasjon på fylkets hjemmesider og mottatt melding fra Birgitte Tørnby, kommunalsjef i Tønsberg kommune:

«Kriseledelsen i kommunen har bestemt at det innføres gult nivå på de videregående skolene i Tønsberg fra mandag 16. november. Dette begrunnes med at det per i dag er liten smitte i denne aldersgruppen i Tønsberg. 

Rødt nivå skal ifølge Utdanningsdirektoratet kun brukes på skoler med høyt smittenivå, og det skal ikke brukes som et forebyggende tiltak, forklarer kommuneoverlege i Tønsberg Sigmund Skei.

Regjeringen har anbefalt regioner med stor smittespredning å vurdere innføring av rødt nivå ved videregående skoler. Dette omfattet Bo- og Arbeidsregionene for Oslo, Ullensaker, Drammen og Bergen. 

Regjeringen er helt tydelig på at smitteverntiltak som rammer barn og unge i minst mulig grad skal påvirke deres hverdag, og skolene skal ikke ta i bruk strengere tiltak enn nødvendig, sier Skei.  

Han minner også om at rødt nivå ikke automatisk betyr stengte skoler. 

Barne- og ungdomsskolene i Tønsberg er fortsatt på gult nivå, slik de har vært siden regjeringen nedjusterte fra rødt nivå i begynnelsen av juni.»

Opplæring gis fom. mandag 16.november fullt og helt etter timeplan og romfordeling – ikke digitalt. 

 

Minner samtidig om de GENERELLE RETNINGSLINJENE FOR SKOLESKYSS OG SMITTEVERN

Publisert:

13.11.2020

Oppdatert:

10.02.2021 kl.10:29