no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Trusler mot de videregående skolene


Publisert:

22.01.2020

Oppdatert:

10.02.2021 kl.10:29

Oppdatert informasjon angående trusler. Vi opprettholder normal drift etter råd fra politiet.

OPPDATERT INFO ANG. TRUSLER SØNDAG 26.JANUAR:

Skoler, firmaer og enkeltpersoner over hele landet mottok forrige uke trusler via ulike nettsteder. Politiet anbefaler alle skoler å opprettholde normal drift og aktivitet. For de videregående skolene i Vestfold og Telemark fylkeskommune betyr det at opplæringen fortsatt vil gå som normalt. Selv om truslene ikke er vurdert som reelle, forstår vi at dette er ubehagelig for foresatte og elever. Skolene har beredskap for å håndtere elevers reaksjoner på situasjonen. Vi trenger hjelp fra foresatte til å forklare elevene det store bildet, og å bidra til en så normal situasjon som mulig. Dersom enkelte elever har sterke følelsesmessige reaksjoner på truslene, er det viktig at skolen kontaktes. Alle skolene har beredskapsplaner med rutiner for kommunikasjon ved forskjellige hendelser. Siden denne situasjonen ikke er vurdert som reell av politiet, har vi forsøkt å informere om situasjonen uten å skape frykt. Ved reelle trusler eller hendelser vil elever og foresatte varsles direkte. Elever og foresatte som har spørsmål rundt den enkelte skoles varslingsrutiner, kan kontakte rektor.

TIDLIGERE MELDINGER

Skoler, firmaer og enkeltpersoner over hele landet har mottatt trusler via ulike nettsteder i løpet av de siste dagene. Politiet har vurdert truslene, og anbefaler alle å opprettholde normal drift og aktivitet. For de videregående skolene i Vestfold og Telemark fylkeskommune betyr det at opplæringen vil gå som normalt. Selv om truslene ikke er vurdert som reelle, forstår vi at dette er ubehagelig for foresatte og elever. Skolene har beredskap for å håndtere elevers reaksjoner på situasjonen. Politiet vil prioritere å være synlige ved aktuelle steder, og fortsetter sin etterforskning i samarbeid med KRIPOS og PST. De orienterer om at etterforskningen er krevende, siden meldingene er sendt via dataservere i utlandet. Politiets vurdering er at hensikten med truslene er å skape frykt. På hjemmesidene til Redd barna, Barneombudet og Utdanningsdirektoratet finnes gode råd når det gjelder å snakke med ungdom om truende atferd på nett. Elever og foresatte som har spørsmål, kan kontakte skolen direkte.

Politiet uttaler seg nå om trusselsaken.

TIDLIGERE MELDINGER

For de videregående skolene betyr det at opplæringen vil gå som normalt. Politiet vil også i dag ha patruljer ved de virksomheter som har mottatt trusler. Politiets vurdering er at hensikten med truslene er å skape frykt, og de etterforsker meldingene i samarbeid med Kripos og PST.

OPPDATERT INFO ANG. TRUSLER
Skoler, firmaer og enkeltpersoner har mottatt trusler via ulike nettsteder i løpet av de siste dagene. Politiet har vurdert truslene, og anbefaler alle å opprettholde normal drift og aktivitet. For de videregående skolene betyr det at opplæringen vil gå som normalt. Politiet vil prioritere å være synlige ved aktuelle steder, og fortsetter sin etterforskning i samarbeid med KRIPOS og PST. Politiets vurdering er at hensikten med truslene er å skape frykt. Skolenes ledere og ansatte vil ha særlig fokus på situasjonen, og vil bidra til å berolige elever som har reaksjoner på grunn av truslene. Elever og foresatte som har spørsmål, kan kontakte skolen direkte.

Hilsen
Rektor Cecilie Langklep Bjørnøy

Følg med på Politiets informasjon

Vi er kjent med at enkelte elever er skremt av disse truslene. Elevtjenesten er tilgjengelig dersom noen ønsker noen å prate med.

Skolen har valgt å ikke sende SMS til elever og foresatte, da truslene per i dag er av politiet sett på som uspesifikke trusler. Dersom trusselbildet endres vil det gå ut SMS til alle våre elever og deres foresatte. Ta gjerne kontakt med skolen dersom dere har spørsmål knyttet til trusselsituasjonen.