no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Ungdataundersøkelsen i Vestfold og Telemark 2021


Publisert:

10.02.2021

Oppdatert:

10.02.2021 kl.10:29

I 2021 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Vestfold og Telemark blant elever i videregående skole. For å gi et godt bilde av situasjonen i Vestfold og Telemark, er det viktig at så mange som mulig deltar. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 9 til 12.

FORMÅL MED UNDERSØKELSEN PERSONVERN

 • Gi ungdommer som går på videregående skole mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø.

 • Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets arbeid med denne aldersgruppen.

 • Gi mulighet for sammenligning med andre fylker/ kommuner og nasjonale tall, og bidra til forskning.

  HVA SPØR VI OM I UNGDATA?

  • Forhold til skole, venner og foreldre

  • Fritid og fritidsaktiviteter

  • Helse, trivsel og livskvalitet

  • Mobbing

  • Seksualitet

  • Regelbrudd, vold og rus

  • Foreldres utdanningsnivå, økonomiske situasjon,

   landbakgrunn og bosituasjon

   Du kan få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet ved å kontakte regionalt kompetansesenter på rusfeltet (KoRus).

   HVORDAN GJENNOMFØRES UNGDATA?

  • Det er satt av én skoletime til å svare på undersøkelsen.

  • Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at man logger seg inn på Ungdatas svarside med en tilfeldig engangskode.

   DET ER FRIVILLIG Å DELTA

 • Undersøkelsen er frivillig.

 • De som svarer kan hoppe over spørsmål de ikke

  ønsker svare på, og kan slutte å svare underveis

  dersom de ønsker det.

 • Foresatte med barn under 18 år kan reservere sitt

  barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer/skolen.

• Deltakernes besvarelser vil bli behandlet fortrolig. Kun forskere og rådgivere i prosjektet og firmaet som registrerer besvarelsene vil få tilgang til svarene.

• Ingen som har svart vil gjenkjennes når resultater fra undersøkelsen publiseres.

• Forskningsdata som inneholder mulige indirekte personopplysninger vil bli oppbevart på et sikkert område fram til utgangen av 2025. Etter det vil alle opplysninger bli anonymisert.

• Ungdataundersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved OsloMet (personvernombud@oslomet.no).

• Datasettet vil ikke inneholde noen direkte personopplysninger, derfor er det heller ikke mulig å få deltakerens data rettet eller slettet i etterkant av undersøkelsen.

• NOVA behandler opplysningene basert på samtykke til de som deltar.

BEREDSKAP

Skolehelsetjenesten vil ha beredskap i etterkant av undersøkelsen for elever som måtte ha behov for det.

ANSVARLIG FOR UNDERSØKELSEN

Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og KoRus Sør, på oppdrag fra Vestfold og Telemark fylkeskommune.

KONTAKTINFORMASJON

Ungdatakoordinator:

Mona Kluck rådgiver
Tlf: 40 91 63 99 mona.kluck@vtfk.no

Kontaktperson ved KoRus:

Rosanne Kristiansen spesialrådgiver, KoRus Sør
Tlf: 99 42 06 88 rosanne.kristiansen@korus-sor.no