no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Velkommen alle nye elever i Vg1


Publisert:

07.08.2020

Oppdatert:

10.02.2021 kl.10:29

Skolestart er mandag 17.august.

 

Til nye elever skoleåret 2020/2021 

Velkommen til skolestart 

Vi gleder oss til å ta imot deg som elev, og håper du vil få interessante og lærerike år her på Greveskogen videregående skole. 

Når det gjelder koronasituasjon og oppdatering på smittevern er det viktig at dere følger med på skolens hjemmeside som vil være oppdatert. 

 

Oppmøte Vg1-elever første skoledag er mandag 17. august, i skolens aula.  

Alle elever som skal gå på Vg1 Studiespesialiserende, møter kl. 08.00. 

Alle elever som skal gå på Vg1 Musikk-dans-drama, Restaurant og matfag, Salg, Service og reiseliv, IKT og medieproduksjon og i Innføringstilbudet møter kl. 09.00. 

 

Den første skoledagen blir dere delt inn i klasser og du får møte din kontaktlærer. Det er viktig for oss å skape et godt klassemiljø i oppstarten, slik at alle blir godt kjent, føler seg trygge og inkludert. Du vil få en omvisning på skolen og gjennomgang av timeplanen slik at det er greit å finne fram til undervisningsrommene. Ordinær undervisning starter opp allerede tirsdag. 

I løpet av første uke skal klassene velge tillitselev, så det er flott om du allerede nå tenker over om du ønsker å stille til valg for din klasse og være med på det viktige elevrådsarbeidet. 

 

Elev-PC - leieavtale og regler  

Alle elever ved videregående skoler i Vestfold og Telemark fylkeskommune får leie bærbar PC. Det er ikke anledning til å benytte egen privat PC eller eget nettbrett i undervisningen ved skolene. Les mer om ordningen her: https://elevkontrakter.vfk.no/  Her skal du også signere kontrakt og betale leieavgift. Leieavtale må signeres digitalt av foresatte før PC blir utlevert. Mer informasjon om dette kommer fra både IKT samt fra kontaktlærer første skoledag.  

 

Gratis læremidler 

I mange av fagene, kommer du til å bruke digitale læremidler. Aktuelle lisenser blir utdelt i løpet av de første dagene. Bokutleveringen starter 2. skoledag.

Alle elever får utstyrsstipend hos Lånekassen, se mer informasjon på skolens hjemmeside. 

 

Samarbeid 

Foresatte og elever blir invitert til informasjonsmøte tidlig i høstterminen.  Vi ønsker et nært samarbeid mellom skolen og dine foresatte. Kontaktlæreren vil ta kontakt med dem i starten av skoleåret, slik at skole/hjem-samarbeidet blir best mulig for din personlige og faglige utvikling. Dine foresatte kan følge med på fraværet ditt ved å få tilgang til programmet SkoleArena 

 

Fravær 

I videregående opplæring gjelder en 10% fraværsgrense. Dette for å motivere elevene til jevn innsats og forhindre unødig fravær og skulk. Denne ordningen innebærer at elever som har mer enn 10% udokumentert fravær i et fag, som hovedregel ikke vil få karakter i faget. Dermed er det viktig å møte opp på skolen hver dag og dokumentere fravær av helse- eller velferdsgrunner. Du vil få mer informasjon om fraværsordningen ved skolestart. 

 

Valg av matematikk på studieforberedende utdanningsprogrammer: 

De fleste av dere har allerede krysset av for enten matematikk 1P eller 1T ved innsøkingen i Vigo. Elever som ikke har valgt eller ønsker å bytte, har anledning til det. Slike endringer blir organisert av våre matematikklærere i løpet av oppstarten. På skolens hjemmeside finner du mer informasjon om valget og konsekvenser av dette. Det er flott om du og dine foresatte kan se på dette sammen. Elever som har forskuttert 1T på ungdomsskolen, har anledning til å velge programfag R1-matematikk i Vg1. 

 

Topptilbud realfag (TTR) 

Det er noen ledige plasser på Topptilbud realfag (TTR). TTR er for spesielt realfagsinteresserte elever, som skal fortsette med realfag i Vg2. Elevene på TTR skal ha 1T-matematikk og Teknologi og forskningslære som ekstra 5-timers programfag i Vg1.  

 

For mer informasjon om tilbudet og eventuell påmelding, kontakt Inger Therese Fjeld inger.therese.fjeld@vtfk.no tel. 91732097. 

 

Tilbud om programfag i Vg1 Studiespesialiserende utdanningsprogram 

Fra høsten 2020, tilbyr vi programfagene Breddeidrett eller Sosiologi og sosialantropologi som valgfrie fag på Vg1. Dette innebærer 5 ekstra skoletimer pr uke, og gir anledning til fordypning allerede det første året.  

 

For mer informasjon om Breddeidrett, kontakt Hilde Wold, hilde.wold@vtfk.no, tel. 47664841 

For mer informasjon om Sosiologi og sosialantropologi, kontakt Gro Volmert Lorck, gro.volmert.lorck@vtfk.no, tel. 98697046. 

 

For påmelding til ett av tilbudene, klikk her:  

Greveskogens visjon er Gode opplevelser og kunnskap for livet. Vi arbeider for at alle skal ha det bra på skolen, samtidig som dere legger et solid grunnlag for videre utdanning. Et godt læringsmiljø er avgjørende for å få dette til. Skolens ansvar er å gi dere god opplæring og legge til rette for at alle trives, men aller viktigst er din egen innstilling og innsats! Vi oppfordrer deg til å prioritere skolearbeidet ved å delta aktivt og arbeide godt med fagene fra første stund. Vi gleder oss til å treffe deg. 

 

Hjertelig velkommen til Greveskogen! 

 

Med vennlig hilsen 

Cecilie Langklep Bjørnøy, rektor