no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Velkommen nye elever


Publisert:

06.08.2021

Oppdatert:

13.08.2021 kl.10:52

Her finner du som ny elev all informasjon om skolestarten samt valg av ekstra programfag i Vg1. Skolestart er 18.august.

Til nye elever skoleåret 2021/2022

Velkommen til skolestart

Vi gleder oss til å ta deg imot, og håper du vil få interessante og lærerike år her på Greveskogen videregående skole. 

Greveskogens visjon er Gode opplevelser og kunnskap for livet. Skolens ansvar er å gi dere god opplæring, samtidig som dere legger et solid grunnlag for videre utdanning. Vi arbeider for at alle skal ha det bra og trives, og da er et godt læringsmiljø helt avgjørende.   

 

Første skoledag er onsdag 18. august, følg skilting til skolens aula 

Klokken 08.00: Alle elever som skal gå på Vg1 Studiespesialiserende 

Klokken 09.00: Alle elever som skal gå på Vg1 Musikk, dans og drama, Restaurant og matfag, Salg, service og reiseliv, IKT og medieproduksjon og i Innføringstilbudet. 

 

Den første skoledagen blir dere delt inn i klasser, og du får møte kontaktlæreren din. Den første tiden legger vi mest vekt på at du skal bli kjent med lærerne og klassen din. Du får omvisning på skolen, gjennomgang av timeplanen, orientering om læremidler og annen viktig informasjon. Undervisning etter timeplan starter torsdag. 

 

Elev-PC og skolebøker 

Alle elever ved videregående skoler i Vestfold og Telemark fylkeskommune får leie PCDu kan ikke benytte privat PC eller nettbrett i undervisningen ved skolene. Vi benytter både digitale og fysiske lærebøker. Papirbøker og kalkulator lånes ut gratis fra biblioteket. Nøkkel til digitale lærebøker får du av læreren din. 

 

Før du får utlevert bøker og PC må foresatte ha lest gjennom og signert en utlånsavtale. Denne finner dere her: https://elevkontrakter.vtfk.nohvor dere også kan lese mere om ordningen. Dersom du har fylt 18 år, kan du gjøre dette selv. Vent med dette til SMS fra skolen kommer, sannsynligvis i løpet av fredag 13.08.21.

 

Du får mer informasjon på første skoledag, men vi anbefaler sterkt at du logger deg inn allerede nå for å signere digital kontrakt og betale for PC-leie. Alle elever kan søke om utstyrsstipend fra Lånekassen, og dette vil dekke den egenbetalingen du innledningsvis gjennomfører for PC-leie. Du finner mer informasjon om dette på skolens hjemmeside. 

 

Samarbeid 

Foresatte og elever blir invitert til informasjonsmøte tidlig i høstterminen.  Vi ønsker et nært samarbeid mellom skolen og foresatte. Kontaktlæreren vil ta kontakt med dem i starten av skoleåret, slik at skole/hjem-samarbeidet blir best mulig for din personlige og faglige utvikling.  

 

Fravær 

I videregående opplæring gjelder en 10% fraværsgrense. Målet er å motivere elevene til jevn innsats og forhindre unødig fravær og skulk. Denne ordningen innebærer at elever som har mer enn 10% udokumentert fravær i et fag, som hovedregel ikke vil få karakter i faget. Derfor er det viktig å møte opp på skolen hver dag og dokumentere fravær av helse- eller velferdsgrunner. Du vil få mer informasjon om fraværsordningen ved skolestart. 

 

Valg av matematikk på studieforberedende utdanningsprogrammer 

Da du søkte opptak til videregående skole i VIGO, valgte du enten matematikk 1P eller 1T. Hvis du tenker å gå videre med programfag (fordypning) i matematikk i Vg2, bør du velge 1T for å få et godt grunnlag. Husk at 1T er mer krevende enn 1P og tenk gjerne over om du har valgt riktig. Dersom du ikke har valgt fag, eller ønsker å bytte fag, ordner vi det ved skolestart. Da får du også mer informasjon av faglæreren din hvis du er i tvil. Mer informasjon om matematikkfagene finner du på skolens hjemmeside. 

Topptilbud realfag (TTR) 

Det er noen ledige plasser på Topptilbud realfag (TTR). TTR er for spesielt realfagsinteresserte elever som skal fortsette med realfag i Vg2. Elevene på TTR skal ha 1T-matematikk og Teknologi og forskningslære som ekstra 5-timers programfag i Vg1. Ved oversøkning er det karakterer som avgjør inntak.  

 

For mer informasjon om TTR og eventuell påmelding, kontakt Inger Therese Fjeld inger.therese.fjeld@vtfk.no tel. 917 32 097. 

 

Tilbud om programfag i Vg1 Studiespesialiserende utdanningsprogram 

Vi tilbyr programfagene Breddeidrett eller Sosiologi og sosialantropologi som valgfrie fag på Vg1. Dette innebærer 5 ekstra skoletimer pr ukeog gir anledning til fordypning allerede det første året. Det er 30 plasser tilgjengelig i hvert fag. Ved oversøkning er det karakterer som avgjør inntak. FRISTEN FOR Å SØKE ER SØNDAG 15.AUGUST. Breddeidrett og Sosiologi og sosialantropologi kan ikke kombineres med TTR. 

SØK HER

 

For mer informasjon om Breddeidrett, kontakt Hilde Wold, hilde.wold@vtfk.no, tel. 476 64 841 

For mer informasjon om Sosiologi og sosialantropologi, kontakt Gro Volmert Lorck, gro.volmert.lorck@vtfk.no, tel. 986 97 046. 

 

For påmelding til ett av tilbudene, gå til skolens hjemmeside. Frist er 15. august.  

 

Når det gjelder koronasituasjonen og oppdatering på smittevern, er det viktig at dere følger med på skolens hjemmeside som alltid vil være oppdatert. 

 

Hvis du har spørsmål, er det bare å ta kontakt med skolen. 

 

Hjertelig velkommen til Greveskogen! 

 

Med vennlig hilsen 

 

Cecilie Langklep Bjørnøy, rektor