no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Velkommen til skolestart 17. august

Til nye elever skoleåret 2022/23

Velkomstbrev til elever på vg1, ST, YF og MDD

Velkomstbrev til elever på Kombiløpet

Oppmøtetider for vg2 og vg3

 

Kjære nye elev!

 

Vi gleder oss til å bli kjent med deg og håper du vil få interessante og lærerike år hos oss på Greveskogen videregående skole.

 

Greveskogens visjon er Gode opplevelser og kunnskap for livet. Skolens ansvar er å gi deg god opplæring i et trygt læringsmiljø, samtidig som du legger et solid grunnlag for videre utdanning.

 

Første skoledag er onsdag 17. august med oppmøte klokken 08.00. Følg skilting til skolens aula.

 

Den første skoledagen blir dere delt inn i klasser, og du får møte kontaktlæreren din. Den første tiden legger vi mest vekt på at du skal bli kjent med lærerne og klassen din. Du får omvisning på skolen, gjennomgang av timeplanen, orientering om læremidler og annen viktig informasjon. Undervisning etter timeplan starter torsdag.

 

Elev-PC og skolebøker

Alle elever ved videregående skoler i Vestfold og Telemark fylkeskommune får leie-PC. Du kan ikke benytte privat PC eller nettbrett i undervisningen ved skolen. Vi benytter både digitale og fysiske lærebøker. Papirbøker og kalkulator lånes ut gratis fra biblioteket. Nøkkel til digitale lærebøker får du av læreren din.

 

Før du får utlevert bøker og PC må foresatte ha lest gjennom og signert en utlånsavtale. Denne finner dere her: https://elevkontrakter.vtfk.no, hvor dere også kan lese mer om ordningen. Dersom du har fylt 18 år, kan du gjøre dette selv.

 

Du får mer informasjon på første skoledag, men vi anbefaler sterkt at du logger deg inn allerede nå for å signere digital kontrakt og betale for PC-leie. Det lurt å samtidig registrere kontaktinformasjon til foresatte. Det gjør du ved å logge deg inn her https://skjema.vtfk.no/skjema/VTFK0065/.

 

Alle elever kan søke om utstyrsstipend fra Lånekassen, og dette vil dekke den egenbetalingen du innledningsvis gjennomfører for PC-leie. Du finner mer informasjon om dette på skolens hjemmeside.

 

Fravær

I videregående opplæring gjelder en 10% fraværsgrense. Målet er å motivere elevene til jevn innsats og forhindre unødig fravær og skulk. Denne ordningen innebærer at elever som har mer enn 10% udokumentert fravær i et fag, som hovedregel ikke vil få karakter i faget. Derfor er det viktig å møte opp på skolen hver dag og dokumentere fravær av helse- eller velferdsgrunner. Du vil få mer informasjon om fraværsordningen ved skolestart.

 

Valg av matematikk på studieforberedende utdanningsprogrammer

Da du søkte opptak til videregående skole i VIGO, valgte du enten matematikk 1P eller 1T. Hvis du tenker å gå videre med programfag (fordypning) i matematikk i Vg2, bør du velge 1T for å få et godt grunnlag. Husk at 1T er mer krevende enn 1P, og tenk gjerne over om du har valgt riktig. Dersom du ikke har valgt fag, eller ønsker å bytte fag, ordner vi det ved skolestart. Da får du også mer informasjon av faglæreren din hvis du er i tvil.

Topptilbud realfag (TTR)

Det er noen ledige plasser på Topptilbud realfag (TTR). TTR er for spesielt realfagsinteresserte elever som skal fortsette med realfag i Vg2. Elevene på TTR skal ha 1T-matematikk og Teknologi og forskningslære som ekstra 5-timers programfag i Vg1. Ved oversøkning er det karakterer som avgjør inntak.

 

For mer informasjon om TTR og eventuell påmelding, kontakt Inger Therese Fjeld inger.therese.fjeld@vtfk.no tel. 917 32 097.

 

Tilbud om programfag i Vg1 Studiespesialiserende utdanningsprogram

Vi tilbyr programfagene Breddeidrett 1 og Sosiologi og sosialantropologi som valgfrie programfag på Vg1. Dette innebærer 5 ekstra skoletimer pr uke, og gir anledning til fordypning allerede det første året. Det er 30 plasser tilgjengelig i hvert fag. Ved oversøkning er det karakterer som avgjør inntak. Breddeidrett og Sosiologi og sosialantropologi kan ikke kombineres med TTR. For påmelding kan du benytte dette skjemaet: https://forms.office.com/r/0s3ndSSmEJ.

 

For mer informasjon om Breddeidrett, kontakt Hilde Wold, hilde.wold@vtfk.no, tel. 476 64 841

For mer informasjon om Sosiologi og sosialantropologi, kontakt Gro Volmert Lorck, gro.volmert.lorck@vtfk.no, tel. 986 97 046.

 

Hvis du har spørsmål, er det bare å ta kontakt med skolen. Vi kommer til å invitere til et informasjonsmøte for foresatte tidlig i høstterminen. Der vil dere få mer informasjon om skolen og om skole – hjemsamarbeidet.

 

 

Hjertelig velkommen til Greveskogen!

 

 

Med vennlig hilsen

 

Bård Rune Landa, rektor

Publisert:

04.08.2022

Oppdatert:

05.08.2022 kl.08:16