no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Vellykket digital D-dag

Den digitale D-dagen gikk over all forventning. Det er konklusjonen til lærere og 14500 elever ved de videregående skolene i Vestfold og Telemark fylkeskommune, som i går gjennomførte tidenes største digitale opplæring.

Rektor Linn Marie Holvik ved Thor Heyerdal videregående skole trakk et lettelsens sukk etter første dag med full digital undervisning.

– Dette har gått langt bedre enn vi kunne håpet på. Kommunikasjonen har fungert bra, og jeg har i løpet av dagen fått snakket med mange av de ansatte. Det har vært noen tekniske utfordringer og enkelte systemer har «lugget» litt, men vi er svært fornøyde med hvordan det har fungert. Vi fikk opprettet et virtuelt supportteam før helgen som har bistått de ansatte forløpende gjennom dagen. Elevene har møtt, deltatt og gitt positive tilbakemeldinger. Lærerne har laget grupper, delt erfaringer og deltatt i hverandres undervisning, sier Holvik.

Rektoren understreker også at de har et ekstra fokus på å ivareta de ungdommene som trenger noe ekstra bistand nå når vanlige rammene blir borte.

– Dette er teamwork. Jeg opplever at alle er positive, elevene bidrar, deler og legger sin kunnskap i potten slik at vi får dette til sammen.

Stolt over håndteringen

750 elever og 110 lærere ved Færder videregående skole var blant dem som tok i bruk nye digitale læringsplattformer for første gang i dag.

– En del klasser hadde fått noe opplæring i digitale læringsplattformer som Teams fra tidligere, men for de aller leste var det første gang disse ble tatt i bruk i dag. Tilbakemeldingene så langt er at det, til tross for enkelte tregheter, har fungert godt, og langt bedre enn vi hadde fryktet, sier Even Storbråten, rektor ved Færder videregående skole.

Han understreker at han er stolt over hvordan både elever og lærere har tatt utfordringen og taklet overgangen.

– Alle er positive og tålmodige. Nå blir det viktig å dele erfaringer og å holde motivasjonen oppe i ukene fremover, sier Storbråten.

Utfordrende uker

Ved Bamble videregående skole har elever og lærere brukt Teams siden skolestart.

– Tilbakemeldinger vi har fått i ettermiddag tyder på at overgangen fra ordinær skole til digital undervisning har gått overraskende bra. Dette skyldes nok til dels at både lærere og elever her er kjent med systemene fra tidligere. Vi har hatt enkelte tekniske utfordringer, blant annet ved opplasting av oppgaver i Teams, men dette har blitt løst via andre systemer i løpet av dagen, sier rektor ved Bamble videregående skole, Hermod Håtveit.

Til tross for gode tilbakemeldinger, forventer han at både elever og lærere har noen utfordrende uker foran seg.

– Vi har en bratt læringskurve foran oss.  Det blir viktig at vi fremover får variasjon i undervisningen. For å lykkes med dette må vi tilegne oss tilstrekkelig kunnskap, og skape rom for erfaringsutveksling. For elevene blir det viktig å klare å være disiplinerte når de jobber hjemmefra. Det er viktig å få installert seg på en god måte, men med litt tålmodighet og kreativitet, skal dette gå bra, sier Håtveit.

Stor takhøyde

Elevene rundt om i fylket melder stort sett om en god start på den nye undervisningssituasjonen. Flere trekker fram at de sitter igjen med en følelse av at “dette er vi sammen om”. Og på tross av tregheter både på Itslearning og Teams, så meldes det om stor takhøyde blant både elever og lærere.

– Jeg syns det har gått overraskende bra. Litt treigt på Teams, men det var vel egentlig som forventet, forteller Emil Ulseth.

Til daglig er han elev på Re videregående skole,  men i dag fikk Emil Ulseth kun møte medelevene i 1STA på video.

– Det er klart det er litt uvant og at det tar litt tid å finne ut av hvilke oppgaver som ligger hvor, men jeg føler at jeg har fått gjort like mye som i løpet av en ordinær skoledag.

Vg1-eleven håper imidlertid at det ikke blir altfor lenge til han kan møte opp på skolen igjen.

– Video blir ikke helt det samme som å møte hverandre i klasserommet. Jeg håper selvfølgelig at dette blir kortvarig, men vi gjør uansett det beste ut av situasjonen, avslutter Emil Ulseth.

– Elevene er helt fantastiske. Mange med småsøsken og trange leiligheter Stor applaus til våre ungdommer, sier Tom Jarle Christiansen som er lærer ved Bamble videregående skole.  

– Dette går bra, og det er mye takket være svært god support fra de som kan dette, samt utrolig flotte og dyktige elever som viser forståelse for situasjonen. Det er også spennende og interessant, men aller helst ville jeg vært fysisk til stede, sammen med elevene mine i klasserommet, sier lærer Jan Focas ved Færder videregående skole.

Viktig relasjonskompetanse

– Jeg har bistått flere kolleger som har gjennomført klassemøter med sine elevgrupper mandag formiddag, og det har gått fint, forteller Morten Oddvik ved Horten videregående skole.

Oddvik, som har flere års bakgrunn fra Nettskolen i Vestfold, trekker fram viktigheten i at vi tar vare på relasjonene.

– Det er viktig i en unormal tilværelse å oppleve normalitet i form av lyd- og videomøter slik at elever og lærere får treffe hverandre. Relasjonskompetanse er like viktig i det digitale, sier Oddvik, og legger til:

– Etter fire år i Nettskolen Vestfold er det fantastisk å nå oppleve at nettundervisning har blitt en uvurderlig ferdighet for alle lærere. Digitalkompetanse er en integrert del av de grunnleggende kompetansene, og dette viser seg nå i hele organisasjonen.  

Historiske dager

Direktør for opplæring og folkehelse i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Helge Kristian Galdal, oppsummerer den digitale D-dagen slik:

– Dette er historiske dager. Vi deltar i en nasjonal dugnad for å begrense smitte av koronaviruset. På kort tid har skolene kastet seg rundt, gjort om planer og forberedt en helt ny hverdag. Det er sterke positive og kreative krefter som nå forløses i organisasjonen. Nå viser vi virkelig hva som bor i oss. Samtlige skoler rapporterer om en vellykket første dag med opplæring «i skyen». Det meldes om gode økter med mye læring, forbausende få problemer, god stemning og masse deling av gode tips og opplegg. Jeg er imponert, takknemlig, rørt og stolt!

Publisert:

17.03.2020

Oppdatert:

10.02.2021 kl.10:29