no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Vestfold og Telemark fylkeskommune med i nasjonal dugnad mot koronasmitte


Publisert:

12.03.2020

Oppdatert:

10.02.2021 kl.10:29

Fredag 13. mars brukes til å forberede tiltaket gjennom planlegging og kompetanseheving. Elevene gis fri fra opplæring denne dagen.
Elever og lærere blir nå med på en skikkelig dugnad mot spredning av korona-viruset. Fra mandag 16. mars vil alle videregående skoler i fylkeskommunen innstille ordinær undervisning i skolelokalene og i stedet undervise elevene digitalt. Det er første gang et fylke ruller ut et digitalt undervisningsopplegg i så stort omfang

Årsaken til at fylkeskommunen iverksetter en digital undervisningsløsning på kort varsel skyldes at spredning av koronaviruset har eskalert kraftig. Mens våre helsemyndigheter i startfasen kunne spore smitteveien, dukker det nå stadig opp smittede uten at det er mulig å spore hvor smitten stammer fra.  

Hvis viruset sprer seg i stort omfang er det en fare for at intensivkapasiteten i helsevesenet ikke vil makte å ta imot og behandle et stort antall nye virussmittede pasienter. For å begrense spredning av smitte til de mest sårbare og utsatt grupper i Vestfold og Telemark, har fylkeskommunens ledelse nå bestemt at undervisningen ikke lenger skal finne sted i skolens lokaler. Dette er bare ett av mange tiltak fylkeskommunen har iverksatt den siste uka.  

Solidarisk skoleløft

– Nå handler det om å sørge for at vi opptrer solidarisk og sammen bidrar for at ikke kronisk syke, eldre og andre sårbare og utsatte mennesker rammes av koronaviruset. Dette tiltaket i opplæringssektoren har ett primært mål – å redusere og forsinke virusspredning, sier kommunikasjonsleder Harald Haave i Vestfold og Telemark fylkeskommune.  

7000 brukergrupper

Rektorer og lærere jobber iherdig i samarbeid med fylkeskommunens ledelse i sektor for Opplæring og folkehelse med å ferdigstille digitale undervisningsløsninger for de til sammen 14500 elevene, som er hjemmehørende ved de 21 videregående skolene, Skolen for sosialmedisinske institusjoner (SMI) og voksenopplæringen i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Til sammen er det opprettet 7000 ulike digitale "klasser", slik at lærere kan undervise hele klasser, grupper av elever eller flere klasser samtidig. Målet er at elevene skal få en tilfredsstillende opplæring i en krevende helsesituasjon for hele landet.

Skjerper tiltak

Samtidig som de videregående skolene går over til digital undervisning, har fylkeskommunen innført en rekke andre skjerpende tiltak, blant annet:

  • Innstilling av utenlandsreiser for elever, lærere og ansatte
  • Utsetting og innstilling av møter, arrangementer
  • Stenging av kantiner
  • Innføring av hjemmekontor for mange ansatte 

Alle tiltak som iverksettes er i tråd med nasjonale retningslinjer og har som overordnet formål å redusere risikoen for spredning av koronaviruset og samtidig sørge for at fylkeskommunens samfunnsbevarende rolle ivaretas på best måte.  

More information about the virus in more languages.

Ønskes mer informasjon eller kommentarer, vennligst kontakt kommunikasjonsleder Harald Haave i Vestfold og Telemark fylkeskommune: Harald.haave@vtfk.no eller: telefon: 90110793