no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Videregående skoler vurderer rød beredskap

Foto: Foto: Mostphotos/Jian Fan

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

06.11.2020

Oppdatert:

10.02.2021 kl.10:29

På bakgrunn av regjeringens oppdaterte retningslinjer for smittevern, har Vestfold og Telemark fylkeskommune fredag 6. november besluttet å gå i dialog med kommunene om å gå over til rødt trafikklys for de videregående skolene. Det gjelder alle kommunene i tidligere Vestfold, samt Grenlands-kommunene.

Rødt beredskapsnivå innebærer ikke at skolene stenger, men at det iverksettes tiltak som skal begrense fysisk kontakt slik at man unngår stengte skoler. Tiltakene vil bli tilpasset på den enkelte skole, men innebærer i hovedsak at det på skoler vurdert på rødt nivå fra og med mandag 9. november innføres alternative undervisningsopplegg i mindre grupper og en økt andel digital undervisning.

Soneinndeling basert på smittetall

Smittesituasjonen er ulik i kommunene i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, sammen med kommunene og Vestfold og Telemark fylkeskommune, er enig i at fylket kan deles inn i to soner for å regulere smitteverntiltak i den enkelte kommune. Det vil være skoleeier, sammen med smittevernmyndighetene i den enkelte kommune, som fastslår hvordan skolene skal plasseres på trafikklysmodellen til Utdanningsdirektoratet, ref. smitteveilederne utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. 

Fylkeskommunen vil nå gå i dialog med hver og en av kommunene for å fastslå den enkeltes skoles plassering av trafikklysmodellen. 

Sone 1: Alle kommuner i Vestfold og Siljan, Bamble, Skien og Porsgrunn kommune
Sone 2: Øvrig Telemarks-kommuner

Tilpassede tiltak ved skolene

Alle de videregående skolene har gode beredskapsplaner og har planlagt for rødt nivå i lengre tid. Ledelsen ved hver enkelt skole tilpasser og planlegger nå for undervisning på bakgrunn av smittesituasjonen i den enkelte kommune og innenfor det handlingsrommet de har. Det vil bli tilrettelagt undervisning for elever med særskilte behov og for elever som har praktisk opplæring. Det vil også bli tilrettelagt for at elever som av ulike grunner ikke har utbytte av eller mulighet for digital opplæring, kan møte på skolen.

Videregående skoler i kommuner som ikke er vurdert som røde, forholder seg inntil videre til smitteverntiltak på gult nivå.

Anbefalinger rundt kollektivtransport

For å redusere risikoen for smitte for elever og andre som er avhengig av å benytte kollektivtransport, anbefales det at man unngår bruk av kollektivtrafikk. Dette gjelder særlig på tidspunkter hvor det er mange som reiser.

Det anbefales nå også at man bruker munnbind i kollektivtrafikken, og på andre steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand.

Anbefalingen om å unngå kollektivreiser og å bruke munnbind gjelder i sone 1. 

De viktigste reiserådene nå er:

  1. Ikke ta bussen om du ikke må
  2. Unngå å reise i rush-tiden
  3. Fyll opp alle sitteplasser – sitt skulder til skulder, ikke ansikt til ansikt
  4. Må du stå, sørg for en meters avstand

Se mer informasjon og utfyllende reiseråd.


Vestfold og Telemark fylkeskommune samarbeider tett med kommunene og Fylkesmann, og vil fortløpende informere om hvilke tiltak som skal iverksettes.

Saken oppdateres fortløpende! 

Hold deg oppdatert

Koronaviruset: Tiltak og støtte for Vestfold og Telemark. Her får du  siste nytt, råd og informasjon om situasjonen.