no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Studiespesialisering

På studiespesialiserende utdanningsprogram blir elevene forberedt til høyere utdanning og får generell studiekompetanse.
Bilde av elever i et klasserom.

Er studiespesialisering noe for deg?

Du velger fordypning innen

Du lærer 

Avhengig av dine fagvalg:
 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i å arbeide med teoretiske fag
 • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
 • interessert i å skrive eller regne
 • interessert i kultur- og samfunnsforhold

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning
Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli
 • sykepleier, lege eller veterinær
 • ingeniør, jurist eller økonom
 • lærer, psykolog eller forsker
  Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.
Arbeidssteder kan være
 • sykehus, domstol, politistasjon eller kommuneadministrasjon
 • advokatkontor, konsulentselskap eller ingeniørbedrift
 • barnehage, skole eller universitet
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

Med generell studiekompetanse kan elevene søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

På studiespesialisering er normalordningen at elevene har fellesfag på første årstrinn. På andre og tredje årstrinn velger de fordypningsfag innen realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. Elevene bør være interesserte i å arbeide med teoretiske fag og være strukturerte og selvdisiplinerte.

Elever på studiespesialisering kan velge mellom mange ulike fordypningsfag på andre og tredje årstrinn. På andre og tredje trinn er halvparten av timene i uka valgfag.

Noen studier krever at elevene har visse realfag. Dette kalles spesiell studiekompetanse. Ingeniør-, realfag- og medisinske studier krever spesiell studiekompetanse.

Realfag

Bilde av elev som bygger noe i en realfagstime

Er du opptatt av natur og naturvitenskap, tall og teknologi? Ved å velge realfag får du rikelig med muligheter til å dyrke dine interesser både på videregående skole og gjennom høyere studier i Norge og utlandet.

Realfagene er et nasjonalt satsingsområde. Disse fagene er viktige for kunnskapsutviklingen og dermed samfunnsutviklingen i vår del av verden.

På Greveskogen tilbyr vi følgende realfag:

Språk, samfunnsfag og økonomi

Bilde av to elever som sitter i klasserommet

Fagene i dette programområdet gir deg innsikt i aktuelle områder som politikk, økonomi og hvordan samfunnet vårt fungerer. Språkkunnskaper er av avgjørende betydning for deltakelse i internasjonalt næringsliv og samarbeid, høyere utdanning og opphold i utlandet.

Du får også et godt grunnlag for videre studier innen en rekke fagområder ved universiteter og høgskoler.

På Greveskogen tilbyr vi følgende fag fra dette programområdet:

Obligatorisk fremmedspråk

Fremmedspråk er obligatorisk på studieforberedende utdanningsprogram. Har man ikke hatt språk på ungdomstrinnet, må man ha fremmedspråk alle tre årene på videregående. Har man hatt språk på ungdomstrinnet og har karakter fra 10.trinn, må man ha fremmedspråk i Vg1 og Vg2. Man kan også bytte fremmedspråk når man kommer på videregående, og likevel bare ha to år med obligatorisk fremmedspråk.

61 prosent av elevene i videregående opplæring fortsetter med det samme fremmedspråket de  hadde på ungdomstrinnet. 20 prosent av elevene begynner med et nytt språk. Like mange hadde ikke fremmedspråk på ungdomstrinnet, og må dermed ta fremmedspråk over tre år.

Når det gjelder obligatorisk fremmedspråk tilbyr vi følgende språk og nivåer:

Mer om obligatorisk fremmedspråk

Fritak fra fremmedspråk

TTS: Topptilbud samfunnsfag

I år har du mulighet til å søke deg inn på topptilbud samfunnsfag! Dette passer for deg som er spesielt interessert i samfunnet og hvordan det påvirker deg og meg. 

 

Topptilbud samfunnsfag gir deg en tydelig retning mot samfunnsaktuell tematikk. Du får 5 ekstra skoletimer hver uke med fordypning i sosiologi og sosialantropologi, et programfag som vanligvis kun tilbys på vg2. Topptilbud samfunnsfag vektlegger også en helhetlig tilnærming med tverrfaglig samarbeid og prosjekter. Vi har tidligere hatt ekskursjoner til for eksempel Sem fengsel, Universitetet i Oslo og 22.juli-senteret.

 

Du vil få mer tid til å jobbe med en dypere forståelse for samfunnsaktuelle spørsmål som; hvorfor øker ungdomskriminaliteten, hvem har makt i samfunnet, hvorfor det er så mye konflikter mellom kulturer og hvordan preger teknologien samfunnsutviklingen? Topptilbud samfunnsfag passer for deg som er motivert, samfunnsinteressert og liker å diskutere. Det vil gi et godt utgangspunkt for videre studier og er en glimrende mulighet til å knytte relasjoner med andre med liknende interesser som deg. Obs, det er kun 30 plasser tilgjengelig i klassen, og ved oversøkning er det karakterer som avgjør inntak.

 

Sitater fra tidligere elever:

-Sosiologi er et veldig muntlig fag, som tillater masse refleksjon og debatt i klassen. Til tross for at jeg egentlig er en realfagsgutt, var dette favorittfaget mitt - Zagros Nyseth

-Sosiologifaget har gitt meg en bredere og dypere forståelse for samfunnet, samtidig som at det har lært meg at det ikke finnes ett enkelt og enestående svar på de store samfunnsspørsmålene. - Andrea Oscarsen

 

Topptilbud realfag - TTR

Bilde av elever som samarbeider i klasserommet

TTR er et studiespesialiserende utdanningstilbud for elever som er ekstra interessert i realfag. Allerede på første årstrinn får elevene fordypningsfaget Teknologi og forskningslære 1, som gir et solid fundament for blant annet fordypningsfagene realfagsmatematikk, fysikk, biologi og kjemi.

For ekstra faglig inspirasjon planlegges eksursjoner i inn- og utland.

Som elev på topptilbud blir man en del av et faglig sterkt miljø der medelever har de samme interessene som en selv, og man blir ekstra godt forberedt til videre studier og jobb.

Tilbudet har egen søkerkode.

Du bør søke topptilbud dersom du:

 •     er interessert i mennesker, kultur og samfunnet du lever i
 •     vil bli rustet til å møte en moderne verden
 •     har gode arbeidsvaner
 •     liker å ta et standpunkt
 •     ønsker en litt annerledes opplevelse på videregående.
 •     vil ha best mulig grunnlag for videre studier innen medisin, ingeniørfag og realfag generelt
 •     vil bli ekstra godt forberedt til videre studier og jobb

Eget fagtilbud til Vg1-elever

Alle elever som begynner i Vg1 hos oss får muligheten til å velge seg et programfag allerede i Vg1. Programfagene vi tilbyr er breddeidrett 1 og sosiologi og sosialantropologi. Når elevene får skoleplass hos oss om høsten, får de tilsendt en forespørsel om de ønsker å ta ett av disse fagene. Deretter kan de melde seg på digitalt.

Det blir lagt til rette på timeplanen for å ta fem timer ekstra.

Andre programfag

Bilde av elever som løper og tar i mot en frisbee

Når man velger programfag på andre og tredje årstrinn er det slik at man må velge to fag fra samme programområde for å få riktig fordypning. Det tredje faget man velger kan da være fra et annet programområde. Hos oss kan du i tillegg til å velge fra de to programområdene realfag og språk, samfunnsfag og økonomi, også velge enkelte programfag fra andre områder.

Det er de praktiske og estetiske fagene:

 

Styrket norsk i stedet for et programfag

Ønsker du å erstatte et programfag med mer norskopplæring? Tilbudet er for deg som har minoritetsspråklig bakgrunn og tar studieforberedende (inkludert IDR, KDA, MK og MDD, på Vg2 eller Vg3). Tilbudet er for elever på alle skolene i fylket. Undervisningen foregår derfor digitalt to ettermiddager i uken. Elevene møtes i tillegg noen dager i løpet av året (noen lørdager eller enkeltdager i høst- eller vinterferie). Du får ikke karakter, men deltatt. Du trenger ikke å ha rett til særskilt språkopplæring og din botid i Norge har ingen betydning. Tilbudet gjelder ikke for påbyggselever.

Les mer på vtfk

Valg av programfag

Valg av programfag på Greveskogen gjøres i januar hvert år for det kommende skoleåret. Mer informasjon om valg av programfag.

Opptak av informasjonsmøte 24.11.21

Ekstrapoeng

For enkelte fag på studiespesialisering kan du tjene opp ekstrapoeng som kommer på vitnemålet.

Alle realfag gir 1/2 ekstrapoeng, bortsett fra R2 og fysikk2 som gir ett helt ekstrapoeng hver.

Alle språkfag på nivå 1 og nivå som du velger som programfag gir 1/2 ekstrapoeng. Språkfag på nivå 3 gir ett helt ekstrapoeng.

Dette gjelder BARE valgte programfag, ikke obligatoriske språk- eller matematikkfag.

På Samordna opptak kan du lese mer om poengberegningen.

Publisert: 31.10.2017 Oppdatert: 14.06.2024 kl.14:48