no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

SMI-skolen åpner for elevene uke 20

Foto: Foto: Dag Nordsveen

Publisert:

24.06.2019

Oppdatert:

18.02.2021 kl.15:14

Regjeringen har nå besluttet at skolene åpner igjen i løpet av uke 20.
Videregående elever på Melsom starter opp onsdag 13. mai. Møt til vanlig timeplan.
Hjertelig velkommen tilbake!

Vennlig hilsen 

Anne Enger Ulrichsen

rektor

 

Nasjonal veileder

Den nasjonale veilederen for gjenåpning av skolene gir gode råd og anvisninger for hvordan skolene skal organisere dette arbeidet. (utdanningsdirektoratet) De viktigste smitteforebyggende tiltakene som alle skolene skal følge er:

      • Unngå at syke elever og ansatte er på skolen 
      • God hygiene 
      • Avstand mellom personer
      • Se også vedlagte smittevernplakat.
Hygiene
For å unngå smitte er det svært viktig at både elever, foreldre og ansatte følger reglene for god håndhygiene med mer, og ikke kommer på skolen med symptomer på luftveisinfeksjon. Skolene har nye rutiner for hygiene og renhold, og alle ansatte får opplæring i smitteverntiltak. Skolen vil ha stor vekt på håndhygiene, og alle elever skal vaske hender når de kommer til skolen og flere ganger i løpet av dagen. Renholdet er styrket ved skolen, og renholdsplanene er tilpasset nåværende situasjon.
Oppmøte og opphold
    • Elever og ansatte med luftveissymptomer skal ikke møte
    • Elevene tar med egen mat/lunsj
    • Alle elever tar med seg egne skolesaker til og fra skolen