There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Om skolen - Vestfold fylkeskommune

Om skolen

Skolen for sosiale og medisinske institusjoner (SMI-skolen) ivaretar Vestfold fylkeskommunes ansvar for å gi undervisning til barn og unge innlagt i helseinstitusjon eller bosatt i barneverninstitusjon. I tillegg er skolen alternativ opplæringsarena for videregående skoler i fylket.

SMI-skolen, avdeling Melsom er læringsarena for elever tilknyttet fylkes videregående skoler, men som av varierende årsaker har behov for en alternativ opplæringsarena over en periode på grunn av psykisk strev.

Skolen gir opplæring ved flere helseinstitusjoner og lokasjoner i regionen, bla. Melsomvik, Sykehuset i Vestfold (Tønsberg) og Sykehuset i Vestfold (Kysthospitalet i Stavern). Skolen gir et tilpasset og spesialpedagogisk tilbud til alle sine elever.

 

 

Skolens ansatte

Skolen har 40 ansatte fordelt på 36 pedagoger, 1 miljøarbeider og 3 administrative/drifts ansatte, samt en ledergruppe på 4 personer.