no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Skolestua Sykehuset i Vestfold

For elever som over en viss tid, eller som i perioder er innlagt på Barne- og ungdomssenteret på sykehuset i Vestfold, gir SMI-skolen et undervisningstilbud til elever fra første trinn i grunnskolen og opp til 18 år.

Som pasient ved Barne- og ungdomsavdelingen på SIV, har du rett til å få et skoletilbud når du går på grunnskolen eller videregående skole, jfr. opplærings-loven §13-3a. Tilbudet gjelder også for førskolebarn med spesielle behov som kommer inn under opplæringsloven § 5-7. 

Skolestua befinner seg på Sykehuset i Vestfold i Tønsberg, og er åpen alle hverdager fra 09:00 – 13.30. Lærer på Skolestua samarbeider med deg og dine foresatte, hjemskolen og medisinsk personale for at du skal ha det best mulig på skolen her mens du er innlagt. Undervisningens omfang og nivå tilpasses din helsetilstand.  

Ta gjerne med deg skolebøker, pc/nettbrett og ukeplan. 

Se info om Inntak.

Se brosjyre.

Publisert: 01.02.2018 Oppdatert: 04.07.2023 kl.14:08