no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Inntak

SMI-skolen er alternativ opplæringsarena for de videregående skolene i Vestfold. Det er ti ordinære videregående skoler i fylket.

Alle elever må søke seg inn til en av de ordinære videregående skolene i Vestfold. Det er i samarbeid med denne skolen (hjemkolen), Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og seksjon Kompetanse og pedagogisk utvikling man vurderer behovet for alternativ opplæringsarena.  Det er hjemskolen som bistår eleven med å søke til alternativ opplæringsarena. Når søknaden er ferdigbehandlet tar hjemskolen inititiv til et skolemøte med SMI-skolen. I dette skolemøte deltar elev, foresatte, PPT, hjemskole og SMI-skolen. Her planlegges videre løp og hvilke tilrettelegginger eleven har behov for.

Alle elever som går på alternativ opplæringsarena har rett til spesialundervisning. PPT skriver en sakkyndig vurdering hvis de anbefaler at eleven har behov for å gå på SMI-skolen.    

 

 

Publisert: 08.02.2018 Oppdatert: 26.01.2024 kl.14:44