no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Rehabilitering barn/unge Kysthospitalet

Barn og unge som kommer til Kysthospitalet for et rehabiliteringsopphold kan få opplæring av SMI-skolens lærere.

SMI-skolen gir et undervisningstilbud til elever fra første trinn i grunnskolen til siste skoleår på videregående skole. I tillegg kan barn i førskolealder som har spesialpedagogisk tilbud/ oppfølging i barnehagen få opplæring. Undervisningen foregår i egne skolelokaler på Kysthospitalet i Stavern.

Vi samarbeider med foresatte og med elevens nærskole. Undervisningen tilpasses elevens faglige nivå og helsetilstand. Denne tilpasningen gjøres i samarbeid med det medisinske personalet.

Undervisningen forgår en til en eller i liten gruppe. Skolen er åpen hver dag mellom 08.30 og 13.00. Hvor mange timer den enkelte elev har er avhengig av omfanget av behandlingen.

Etter endt opphold skriver SMI-skolen en rapport som sendes til hjemmeskolen.

Det skal ikke føres fravær på nærskolen for den tiden pasienten har vært elev ved SMI-skolen, jfr. Rundskriv 6-2014 fra UDIR.

Se info om Inntak.

Se brosjyre.

Se velkomstfilm.

Publisert: 01.02.2018 Oppdatert: 20.02.2024 kl.13:31