no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Skyss

Tilrettelagt skoleskyss er skoleskyss for funksjonsfriske og funksjonshemmede elever som mangler busstilbud eller ikke kan benytte busstilbud på hele eller deler av skoleveien.
 • Tilrettelagt skoleskyss er å betrakte som ordinær skoleskyss i rute.
 • Eleven tas opp/settes av på nærmeste avtalte holdeplass/oppsamlingsplass. Eventuelt behov for dør-til-dør skyss av medisinske årsaker må dokumenteres og avtales særskilt med VKT.
 • Eleven skal møte til avtalt tid og sted.
 • Avbestilling av skyss må meldes transportør tidligst mulig og senest 1 time før avtalt tid.
 • Det kan ikke påregnes fast sjåfør ved tilrettelagt skoleskyss.
 • Skyssen gjelder kun for innvilget strekning og i tilknytning til skolens ordinære start- og sluttid.
 • Det er kun eleven som har rett til skyss. Det kan ikke påregnes at eleven kan bringe med seg ski, sykkel eller annet utstyr.
 • Skoleeier/skolen har ansvar for nødvendig tilsyn med eleven ved eventuell ventetid før/etter undervisning, inkl. mottaks- og avreiserutiner for eleven.
 • Elev/foresatte skal kontakte skolen dersom skyssbehovet endrer seg (fravær).
 • Endring av timeplan for eleven skal meldes til SMI-skolen v/kontoret.
 • Dersom premissene for innvilget skyss endrer seg, kan retten til tilrettelagt skoleskyss bortfalle (eks. ved flytting, mislighold, opprettelse av busstilbud, kontrollmåling av avstand o.l.).

Elever som har behov for tilrettelagt skoleskyss må kontakte fastlegen sin for å få legeattest som bekrefter dette. Legeattesen leveres sammen med søknad om spesialskyss/taxi.

Skjema for søknad om taxi, legeattest

Skolen sender alle søknader videre. Søknaden om skoleskyss går til Vestfold kollektivtransport VKT for behandling. Det tar mellom 5-14 virkedager før skoleskyssen starter opp.

Publisert: 31.01.2018 Oppdatert: 09.09.2022 kl.13:46