no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Utdanningstilbud videregående opplæring

Som videregående elev ved SMI-skolen får du primært tilbud om fellesfagene på studiespesialiserende studieretning og på yrkesfaglig studieretning. Skolen kan i tillegg gi opplæring i noen programfag på studiespesialiserende studieretning.

Studieforberedende utdanningsprogram - skoleåret 23/24

Fellesfag Vg1
 Engelsk
 Geografi
 Kroppsøving
 Matematikk 1P og 1T
 Naturfag
 Samfunnskunnskap
 Norsk
Fellesfag Vg2/Vg3
Historie
Kroppsøving
Matematikk 2P
Norsk
Religion og etikk
Fremmedspråk
Fransk
Spansk
Programfag, språk, samfunn og økonomi
Matematikk for samfunnsfag S1 og S2
Engelsk 1

Engelsk 2

Sosialkunnskap

Sosiologi

Psykologi 1 og 2

Samfunnsgeografi


Yrkesfaglig utdanningsprogram

Fellesfag Vg1
Engelsk
Matematikk 1PY
Kroppsøving
Naturfag
Fellesfag Vg2
Kroppsøving
Norsk
Samfunnskunnskap
 
Påbygg

Matematikk 2PY

Naturfag

Historie

Norsk

 

Publisert: 31.10.2017 Oppdatert: 26.01.2024 kl.15:35