no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Verdensdagen for psykisk helse


Publisert:

22.06.2018

Oppdatert:

18.02.2021 kl.15:14

Dagen markeres på skolen 10. oktober. Tema: Vær raus

Markeres på skolen med ulike aktiviteter 10. oktober 

Med årets tema «Vær raus» oppfordrer vi alle til å vise raushet i hverdagen. Å være raus med seg selv og andre kan bidra til god psykisk helse.

Raushet handler om å gi noe uten å forvente å få noe tilbake. Det dreier seg om å akseptere at vi er ulike, at vi ikke er perfekte, og gi rom for egne og andres ulikheter. Begrepet knyttes til blant annet altruisme, nestekjærlighet, sjenerøsitet og uselviskhet.

I dagens samfunn trenger vi raushet, kanskje mer nå enn noen gang tidligere. Våre medmennesker representerer mange ulike bakgrunner, kulturer, livserfaringer og perspektiver. Et raust samfunn gir plass til alle, uansett hva en person har med seg i bagasjen. Mangfold styrker – både individet og ikke minst organisasjonene