no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Tverrfaglig tema - Livsmestring og folkehelse


Publisert:

22.09.2020

Oppdatert:

24.01.2023 kl.14:29

SMI-skolen vil fra 11.09 og tre uker frem tilbys små kurs med fokus på Folkehelse og Livsmestring.

I disse tre ukene skal tilbys små kurs med fokus på Folkehelse og Livsmestring. Eksempel på kurs kan være:

  • Matlagingskurs
  • Kurs i personlig økonomi og forbruk
  • Øvelse i å spørre andre om noe. Det blir bl.a lagt ut lapper med temaer man kan snakke om under suppemåltidet
  • Kurs i fysisk aktivitet i hverdagen
  • Mindfulness/yoga

 

Før bingo på fredag 11.09 og på mandag 14.09. i midttimen skal vi ha en introduksjon av Folkehelse og livsmestring, dette årets verdensdag for psykisk helse som har fokuset på ordet SPØR! La oss bruke denne tiden til å vise interesse for hverandre. God psykisk helse starter med gode relasjoner, ta kontakt, spør.

Vi sier også noe om det tverrfaglige arbeidet i fagene og de ulike kursene som skal tilbys i perioden – eleven blir oppfordret til å melde seg på etter presentasjonen.

  • Film med fokus på noen som ikke helt takler noe innenfor folkehelse livsmestring?
  • Presentasjon av kursene med oppfordring til å melde seg på.

I denne perioden i de ulike fagtimene oppfordres faglærere til å dra inn folkehelse og livsmestring som tema som kan ende opp i noe som dere kan vise frem i form av tekster bilder etc. som kan henges opp synlig for de andre elevene. Eksempler kan være:

Norsk/språk: skrive en tekst utfra psykevettreglene.

Matematikk: personlig økonomi og forbruk.

Kroppsøving: Hvordan være mer fysisk i hverdagen.

Historie/ Samfunnsfag: hvordan har vi det nå i forhold til før – hva påvirker oss?

Markering av denne perioden blir 10. oktober på Verdensdagen for psykisk helse. Vi vil invitere elevrådet til å komme med forslag til en avslutning og aktiviteter som kan gjøres.

I midttimen kan man for eksempel ha et evalueringsskjema elevene fyller ut eller snakker om i grupper, kake, film, gå tur, se på hva elevene har jobbet med i fagene (dette kan henges opp i svalgangen eller på rom 3?) mm. Det er bestilt remedier vi kan legge frem, ha på oss osv denne dagen.

 

Mandager og fredager er kursene i midttimen, onsdag er kursene fra kl. 11.05 – 12.20

Uke 38/40

 

Mandag

ansvar

Onsdag

ansvar

Fredag

ansvar

Midttime-kurs 1

Fysisk aktivitet i hverdagen

Elisabeth

Nina

Yoga/ mindfulness

11.00-11.40

Kathinka

Fysisk aktivitet i hverdagen

Elisabeth

Stian

Midttime-kurs 2

Personlig økonomi og forbruk

Stian

Roar

Borddekking

(lapper – med spør)

11.00-11.20

Sille

Bildegruppe

Unni

Midttime-kurs 3

 

 

Suppelaging

11.00-11.40

Maria