no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Rusundervisning

Russ som feirer med å drikke alkohol. Leo Ajkic i forgrunn
Foto: NRK-fra serien RUS

Når formaninger og gode råd kommer fra voksne, kan det være krevende å få ungdom til å lytte. Derfor har 35 elever bidratt til å lage et undervisningsopplegg sammen med 20 ansatte fra åtte videregående skoler, ungdom fra Rocket-Man, pårørende, KORUS, Rusinfo og NRK-skole.

NRK-serien «RUS» har en innfallsvinkel som egner seg godt for å utvikle et undervisningsopplegg som ikke er moraliserende, men som legger opp til dialog og refleksjon.

Det legges opp til en skoletime med variert innhold med aktiviteter, refleksjon, lek og samtale rundt et aktuelt og alvorlig tema. Mange ungdom ser viktigheten av undervisningsopplegget i en større sammenheng, for å skape et godt miljø der alle er inkludert.

Undervisningsopplegget går rett inn i overordnet del av læreplanverket, samtidig som det svarer ut ulike kompetansemål i mange fag. Det er laget en samling med kompetansemål som kan være aktuelle, sortert på fag og på denne måten kan undervisningsopplegget inngå i ordinær undervisning.

Episode 1: Fest

Hvordan feste rygt og ta vare på hverandre

 

Trykk her for å se episoden

Lærerveileder

Last ned Powerpoint til bruk i klasserommet

Eksempel på lokal statistikk

Kompetansemål

Episode 2: Jens

Er du villig til å ta risikoen?

Trykk her for å se episoden

Læreveileder

Powerpoint til bruk i klasserommet

Kompetansemål

Episode 3: Bakrus

Er festen verdt bakrusen?

Trykk her for å se episoden

Læreveileder

Powerpoint til bruk i klasserommet

Kompetansemål

Episode 4: Gledesrus

Når er rus glede, og når er det ikke glede?

Trykk her for å se episoden

Læreveileder

Powerpoint til bruk i klasserommet

Kompetansemål

Episode 5: En god flokk

Hvordan kan en god flokk hindre skadelig rusbruk?

Trykk her for å se episoden

Læreveileder

Powerpoint til bruk i klasserommet

Kompetansemål

Bonusepisode: informasjon om rusmidler

Bonusepisoden er en animasjonsfilm som gir fakta om syv rusmidler på 10 minutter. De syv rusmidlene er Cannabis, Alkohol, GHB, LSD, Kokain, Fentanyl og MNMA.

Skal elevene jobbe med alle episodene, så bruk Bonusepisoden sammen med undervisningsopplegget til episode 1, som handler om å feste trygt. Skal elevene jobbe med kun én av de andre episodene, så legg til Bonusepisoden i undervisningen. Episoden inneholder kunnskap elevene etterspør, uavhengig av hvilke rustemaer som diskuteres.

Trykk her for å se episoden

Refleksjonsspørsmål - pdf

Kompetansemål

Podcast med ungdom - Re om rus

Gledesrus
Grenser fra voksne
Refleksjon fra voksne

 

Publisert: 08.11.2023 Oppdatert: 27.06.2024 kl.14:41