no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Ungdata-undersøkelsen 01. mars


Publisert:

18.02.2021

Oppdatert:

15.12.2023 kl.13:58

Ungdata-undersøkelsen

Mandag 1. mars starter gjennomføringen av Ungdata-undersøkelsen. Årets undersøkelse er den første felles undersøkelsen i Vestfold fylke og en av de største kartleggingene av hvordan barn og ungdom har det i fylket vårt.

 

www.ungdata.no ligger det også noen filmsnutter som dere gjerne må dele.

 

  • Etter vinterferien starter årets Ungdata-undersøkelse!
  • Over 28 000 elever i fylket vårt får tilbud om å svare på undersøkelsen.
  • Ungdata-undersøkelsen er en unik mulighet til å fortelle om hvordan du har det, hva du er opptatt av og hvordan korona-pandemien har påvirket deg og din hverdag. 
  • Undersøkelsen er helt anonym.
  • Du svarer på undersøkelsen i skoletiden, via pc eller nettbrett. 
  • Det er frivillig å delta.
  • For å få et riktig bilde av hvordan barn og unge i fylket vårt har det, er det viktig at flest mulig svarer på undersøkelsen. 
  • Takk for at du deltar!