Regional folkehelsekonferanse 2021

Barn og unges psykiske helse er et viktig tema for bærekraft, folkehelse og samfunnsøkonomi. Hvordan kan vi lykkes med å bygge gode lokalsamfunn for barn og unge? Hva er din rolle i dette arbeidet? Program for folkehelsearbeid har gitt oss erfaring og kunnskap om systematisk folkehelsearbeid, samhandling og sosial innovasjon som nå skal deles. Fylkeskommunen inviterer til gratis, fysisk folkehelsekonferanse.

Konferansen skulle gi inspirasjon, motivasjon og kunnskap om hvordan vi sammen kan fremme gode liv. Det var både plenumsforedrag og parallellsesjoner. 

 • 18.-19. november 2021
 • Farris Bad, Larvik

Målgruppe

Målgruppe er ledere innen oppvekst, opplæring, helse, folkehelse og kommuneplanlegging.  Politikere, fagpersoner fra kommunene, frivillige/ideelle organisasjoner og kompetansemiljø.

 

Program

Last ned program for Regional folkehelsekonferanse 2021

Mer om de ulike foredragsholderne i plenum

Anne Tortzen 

Anne er grundlægger og leder av Center for Borgerdialog (www.centerforborgerdialog.dk) og ekspert i borgerinddragelse og samskabelse. Anne har skrevet ph.d. om samskabelse i danske kommuner og er forfatter til bl.a. ’Samskabelse af velfærd – muligheder og faldgruber’(Hans Reitzel, 2019) og Kort og godt om samskabelse i praksis (Dansk Psykologisk Forlag, 2021).

Bjørn Hauger

Bjørn er offentlig PhD stipendiat og forskningsmedarbeider ved SMART senter for sosial innovasjon. Han er utdannet lærer og sosiolog. Han har bakgrunn fra Høgskolen i Sørøst-Norge og som partner i konsultentselskapene Sareptas og LENT. Han har skrevet en rekke artikler, fagbøker og rapporter om norsk erfaringer med bruk av AI og styrkebaserte tilnærmingsmåter i norske kommuner, skoler og barnehager.

Lars Kobro

Lars er forsker og leder av Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon – SESAM, ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han er redaktør av håndboka «La oss gjøre det sammen!» som USN har utgitt sammen med KS. Kobro har bred erfaring med samskaping på flere politikkområder, fra prosjekter i rekke kommuner og regioner.

Bjørnar Erikstad

Bjørnar har TAR-syndrom - som vil si at han er født uten armer, med fingrene festet til skuldrene. Til tross for dette er han flere ganger norgesmester i seiling, flere medaljer i VM, Kongepokal, 2 ganger kåret til Norges beste seiler og pris på Idrettsgallaen. Bjørnar brenner for å se muligheter i stedet for begrensninger og mener det er hva man gjør ut av sitt potensiale som betyr noe.

Bergljot Baklien

Bergljot er tidligere forsker ved SIRUS, nå pensjonist tilknyttet FHI. Hun er forfatter av Veileder i egenevaluering

Anne-Kristin Imenes

Anne-Kristin er psykolog, spesialist i barne- og ungdomspsykologi, og seniorrådgiver ved KORUS-SØR. Hun har lang erfaring i arbeid med barn, ungdom og familier både fra kommune og i spesialisthelsetjeneste. Hun er fagbokforfatter, formidler og veileder, og har utviklet undervisning i folkehelse og livsmestring; www.robustungdom.no for ungdomsskolen.

Helge Galdal

Helge er direktør for opplæring og folkehelse. Helge er opptatt av å utvikle en helsefremmende opplæring der alle barn og unge finner mestring og opplever læring med utgangspunkt i sine forutsetninger. 

Robert Rognli

Robert jobber med utvikling innen oppvekstfeltet i kommuner og fylkeskommuner. Han er en del av KS-Konsulent kompetanseteam rettet mot skole og barnehage. Robert har 10 års ledererfaring fra Vestfold fylkeskommune og Holmestrand kommune. Oppdrag går i spennet fra å utvikle den gode barnehage- og skoleeierrollen, inkludering, læring i organisasjoner og det bevisste lederskapet.

Mer om de ulike parallellsesjonene 


Parallellsesjon A1: Sammen om inkludering og ung deltakelse 

I denne parallellsesjonen setter vi samfunnsfloker, samskaping og innovasjon på agendaen. For å løse de innfløkte flokene, er vi avhengige av å tenke sammen, tenke ut av boksene og samordne alt det gode som allerede gjøres.

Du inviteres til å høre om: 

 • 4200 unge står utenfor arbeid eller utdanning i vårt fylke. For å finne felles gode og helhetlige løsninger på dette inviterer fylkeskommunen og KS til en felles satsning hvor både kommunene, fylkeskommunen, Universitetet i Sørøst-Norge og NAV vil kunne dele erfaringer og kunnskap; Dette har fått navnet “Partnerskap for inkludering og ung deltakelse i Vestfold og Telemark”. Det blir Robert Rognli fra KS-Konsulent og Helge Galdal, direktør for opplæring og folkehelse i fylkeskommunen som skal presentere partnerskapet.
 • “Å vri seg ut av gamle spor” Erfaringer fra Ung Arena Midt-Telemark ved Anne Marie Kaasa, Psykolog, Tonje Mercedes Ova Sønstebø, Erfaringsmedarbeider og Trond Garborg, Prosjektleder 
 • «Foreldrestyrke - et møte mellom fag og folk» Skien kom mune. De som skal presentere dette, er: André Martini, Leder i Herkules IF & lokalleder for Foreldrestyrke Herkules, Lise Ripegutu, Leder Klyve Nærmiljøsenter og lokalleder for Foreldrestyrke Klyve og Caroline Vegheim Haraldsen, prosjektleder Foreldrestyrke 
 • «Ungdommen – vår viktigste ressurs» Tinn kommune. Dette presenteres av Christina Sauro Calderon, prosjektleder og Ingebjørg Margrethe Bjåen, folkehelsekoordinator
Parallellsesjon B1: Fra samarbeid til samskaping med frivilligheten

I denne parallellsesjonen inviterer vi deg til å få et innblikk i hvordan Prosjekt frivillighet, samskaping og sosial innovasjon har jobbet med digital samskaping på tvers av kommuner og frivilligheten i Vestfold under pandemien.

Prosjektleder Belinda Orten vil introdusere:

 • hvordan digitale møter kan fasiliteres og ledes for å skape engasjement og inkludering
 • hvordan styrkebasert prosessledelse kan være veien å gå for å samskape sosial bærekraft 
 • hva et lærende nettverk kan oppnå gjennom digital samskaping
 • hvilke synergieffekter som er skapt mellom kommune, frivillighet og innbyggere
Parallellsesjon C1: Evaluering av folkehelseprosjekter 

Evaluering er et fundament i Program for folkehelsearbeid i kommunene. Hvorfor er det viktig med evaluering og hvordan vet vi at det vi gjør fører til det vi vil oppnå? I denne parallellsesjonen vil dere få innblikk i ulike måter å jobbe med evaluering i kommunenes tiltaksutvikling:

Sesjonen inkluderer følgende presentasjoner: 

 • #FUN2021- ungdomskonferanse: en tilnærming til brukermedvirkning og samskaping. Geir Pettersen, oppvekstpsykolog/psykologspesialist Tønsberg kommune. 
 • «Saman skapar me stunder med nærvær». Lisabet S. Haagensen og Kari Omdal Tveito fra Vinje kommune skal fortelle om hvordan de har hatt en praktisk tilnærming til evalueringsarbeidet og brukt dette som et drivhjul i egen tiltaksutvikling. 
 • Telemarkforskning har inngått evalueringssamarbeid med kommunene Larvik, Færder og Midt-Telemark i Sammen Mot. Hvorfor er det hensiktsmessig å involvere kommunene som medforskere? Hvordan gjennomføres dette i praksis og hva er viktig for et godt samarbeid? Telemarkforskning v/ Dosent Monica Bjerklund svarer opp disse spørsmålene i sin presentasjon.
 • Evaluering av SPILL-prosjektet i Horten: SPILL-prosjektet handler om spill som helsefremmende faktor. Evalueringens hovedformål er å få mer kunnskap om ungdommene som bruker spillrommet. Det skal også undersøke hvordan ungdommene selv får medvirke i utviklingen av spillrommet. I tillegg vil evalueringen rette søkelys på i hvilken grad tiltaket bidrar til å øke kompetansen om gaming blant voksne.
  Det er KoRus-Sør som i samarbeid med Horten kommune evaluerer prosjektet. Nina Sterner og Ingvild Vardheim fra KoRus-Sør presenterer en «løypemelding» fra evalueringsarbeidet. 
Parallellsesjon D1: Fra problem til potensiale- styrkebasert folkehelsearbeid

I denne parallellsesjonen vil du få nærmere innblikk i hvordan kommuner i Program for folkehelsearbeid og Sammen mot snur fokus fra utfordring og problem – til potensiale. Hvordan kan noe som ansens som en folkehelseutfordring, ses på som en ressurs? Og hvordan kan innsats, som tradisjonelt sett har handlet om å redusere risiko, dreies i retning av et mer helsefremmende og styrkebasert fokus?

Sesjonen inkluderer følgende presentasjoner:

 • Spiller det noen rolle? Erfaringer fra SPILL-prosjektet i Horten  - Jan-Egil Holter-Wilhelmsen 
 • SMART Barnevern: Fra utfordring til mulighet. En utviklingsreise. Elisabeth Paulsen, Tønsberg kommune
 • Ung i Nissedal - trivsel, inkludering og haldningar til rus. Kristin Parkinson Vågen og Elin Fjalestad.
 • Sammen Mot - Forebygging av vold og overgrep i et folkehelseperspektiv
  • Oda Kobro Börjesson, Prosjektleder Sammen Mot, Vestfold og Telemark fylkeskommune
  • Brita Rønning Iversen, Fagansvarlig, Familiehjelpa, Midt-Telemark kommune 
  • Cathrine Foynes & Vibeke Gundersen, prosjektledere «Med Mot Sammen», Færder kommune 
  • Inger Marie Otterdal & Mette Synnøve Omsland, prosjektledere for Jeg er meg – Larvik kommune 

Parallellsesjon A2: Samskaping i praksis- la oss spille det!

I denne parallellsesjonen inviterer vi deg til å bli med på en runde med KS sitt brettspill CO-CREATOR. Co-creator er et læringsspill om samarbeidsdrevet innovasjon i offentlig sektor.
Gjennom en fiktiv hendelse som tar utgangspunkt i den virkelige verden, skal spillerne lede et offentlig-privat samarbeid og med dette få forskjellige aktører til å trekke i samme retning og sikre seg best mulige resultater. Spillet fokuserer på så vel utfordringer som muligheter i tverrgående utviklingsprosjekter, og er også et tydelig verktøy for å skape debatt, informasjonsdeling og refleksjoner rundt samarbeidsdrevet innovasjon. Sesjonen ledes av Anne Merete Bjørnerud, Oppdragsforsker ved Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon (SESAM).

Parallellsesjon B2: Rapportering et ork eller læring og drivkraft?

Hvordan kan obligatorisk rapportering snus fra å være et ork for en sliten prosjektleder – til å bli en drivkraft for alle aktører i utviklingsarbeidet? Kom og reflekter sammen med oss!

Hva skjer i vår parallellsesjon?

 • Vi vil fortelle historien om konseptet «Lærende rapportering» med eksempel fra Færder ved Elin Skuggedal
 • Hvordan kan DERE bruke lærende rapportering i eget utviklingsarbeid? Både ved at erfaringer underveis styrker og former tiltakene videre og at erfaringer og læring kommer hele organisasjonen til gode.

Marianne Sempler vil lede sesjonen. Marianne Sempler har spesialkompetanse innen fagfeltene utviklingspedagogikk, innovasjon, nettverk og digital samhandling. I 30 år har hun jobbet med innovasjon og læring i arbeidslivet gjennom sin egen bedrift Ped Data AS.

Parallellsesjon C2: Implementering, forankring og veien videre

I denne parallellsesjonen vil vi se nærmere på hvordan kommunene kan gjøre en best mulig jobb for å implementere, forankre og sikre videre drifte av gode folkehelsetiltak. Vi vil få teori, praktiske tips og gode erfaringer fra kommuner.

 • Kompetanseprogram på implementering v/ Ragnhild Thoner, RVTS
 • Kommunikasjon som forankringsvirkemiddel v/ Belinda Orten, prosjektleder interkommunalt prosjekt Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Roots of empathy til Norge- hvordan implementere noe som alle synes er litt rart? Erfaringer fra implementeringsprosessen i Notodden kommune. Dette presenteres av Åshild Bergstøl, Virksomhetsleder forebyggende helsetjenester og Signe Hordvei, Folkehelsekoordinator
 • Samskaping i et kommunalt system. Noen erfaringer fra en nybegynner. Horten kommune. Malin Korshaug, prosjektleder, presenterer
 • Forankring: suksessfaktorer, verktøy og fallgruver v/ Une Tangen, seniorrådgiver KS eller telefon 455 15 782.

 

Publisert: 21.09.2021 Oppdatert: 06.05.2024 kl.12:19

Presentasjoner 19. november

Ved å bruke nedtrekksmenyen finner du presentasjonene.

Plenum

Intern evaluering: Et redskap for læring og kvalitetsforbedring (ikke tilgjengelig)

Hvordan skaper vi engasjement og lyst til å gjøre uventede eller nye ting? 

Parallellsesjon A2- Samskaping i praksis- la oss spille det! (ikke tilgjengelig)

Parallellsejon B2- Rapportering- et ork eller læring og drivkraft?

Beskrivelse av konseptet lærende rapporterting

Metodebeskrivelse - Lærende rapportering

Oppsummering 

Parallellsejon C2- Implementering, forankring og veien videre 

Kommunikasjon som forankringsvirkemiddel 

Roots of empathy til Norge

Samskaping i et kommunalt system 

Implementering