There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Melsom vgs - Vestfold fylkeskommune

Melsom videregående skole

3 elever i klasserom

Våre utdanningstilbud

På filmen kan du se hvilke tilbud vi har, presentert av elevene selv. Søknadsfristen er 1. mars (1. februar ved særskilte behov). Klikk her for å få mer informasjon.

I fokus

Elever i klasserom

Utviklingssamtaler

Vi ønsker elever og foresatte velkommen til utviklingssamtaler med faglærerne, torsdag 15. februar kl. 14.30 - 17.00.

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.