no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Skolestart

Vi gleder oss til å se elevene våre 19. august. Her har vi samlet nyttig informasjon til skolestart.
Bilde av skolebygningene

Oppmøte første skoledag

  • Vg1, vg2 og vg3-elever møter i gymsalen kl. 10.00.
  • Arbeidslivstrening møter kl. 12.00 utenfor gymsalen. Skoledagen vil vare fra kl. 12-14 for dere denne dagen.

    Det er ikke taxi for de som har søkt om spesialskyss første skoledag – da må elevene komme seg til og fra skolen med annen skyss. Taxi er i gang fra og med tirsdag 22 august.

Velkomstbrev (kommer i august)

Her finner du lenke til velkomstbrev til de ulike klassene. Disse inneholder viktig og nyttig informasjon angående skolestart.

  • Arbeidslivstrening

  • Vg1 medier og kommunikasjon og studiespesialisering med toppidrett hest

  • Vg1 naturbruk.

  • Vg2 og Vg3 medier og kommunikasjon, studiespesialisering med toppidrett hest og Vg3 naturbruk/påbygg

  • Vg2 landbruk og gartnernæring og Vg2 heste- og dyrefag.

Kontaktinformasjon elev - foresatt / pårørende

Det er viktig at skolen har oppdatert kontaktinformasjon om deg som elev og dine foresatte / pårørende.

Logg deg inn på Kontaktinformasjon elev - foresatt / pårørende og fyll inn riktige data. 

Du trenger en elektronisk ID (eks.MinID, Bank ID på mobil). Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Visma InSchool

Vårt skoleadministrative system heter Visma InSchool. Vi forhorter det til VIS. Her vil du finne blant annet timeplaner og oversikt over fraværet ditt. Her vil også halvårsvurderinger og standpunktvurderinger ligge. Informasjon om VIS.

Læremidler

Alle elever i videregående opplæring får nødvendige trykte og digitale læremidler. Alle nødvendige læremidler skal være gratis.

Informasjon om gratis læremidler

Ordningen er todelt
Fylkeskommunene er ansvarlige for at elevene får nødvendige trykte og digitale læremidler, og fylkeskommunene bestemmer selv hvordan ordningen skal organiseres. Det er innført et ikke-behovsprøvd stipend gjennom Statens lånekasse for utdanning som skal dekke utgifter som elevene har til andre læremidler og nødvendig individuelt utstyr. Dette kan for eksempel være arbeidsklær, idrettsutstyr eller kalkulator. I Vestfold fylkeskommune går hele eller deler av dette stipendet med til å dekke elevenes egenandel knyttet til egen bærbar PC.

Hvem er omfattet av ordningen?
Elever med rett til videregående opplæring
Voksne elever med rett til videregående opplæring
Voksne uten rett låner bøker av kursarrangør
Lærlinger får gratis læremidler etter behov

Administrasjon av ordningen
I Vestfold fylkeskommune er ordningen med gratis læremidler organisert ved at de videregående skolene låner ut alle nødvendige læremidler til elevene. Lærebøkene er skolens eiendom og lærebøkene skal etter skoleårets slutt, eller ved avbrutt skolegang, straks leveres tilbake i tilfredsstillende forfatning.

Lånekassen

Så lenge du har ungdomsrett, kan du få stipend og lån fra Lånekassen etter reglene som gjelder for vanlig videregående opplæring. Søknadsfristene er 15. november for høstsemesteret og 15. mars. for vårsemesteret. Du kan søke så snart du har takket ja til en skoleplass.

Timeplaner

Timeplaner finner du i VIS (Visma InSchool).

Samtykkeskjema

Når eleven fyller 18 år må det underskrives et samtykkeskjema for at foresatte og skolen kan kunne snakke sammen om skolehverdagen til eleven. Dette kan dreie seg om fravær og dokumentasjon av fravær, helse og trivsel og faglige resultater- og utvikling. Skjemaet får du av kontaktlæreren din første skoledag. Skjemaet fylles ut av elev og leveres til kontaktlærer.

Samtykkeerklæring ang. fotografering.

Gjennom året tar vi bilder av elevenes aktiviteter på skolen. For at vi skal kunne publisere disse i skolens kanaler, må eleven ha gitt sitt samtykke. Skjemaet får du av kontaktlæreren din første skoledag. Fylles ut og signeres av elev og leveres til kontaktlærer.

Bokskap

Skal du leie bokskap, henvender du deg til kontoret. Det er gratis å leie bokskap, men du må kjøpe din egen hengelås. Det er lurt med kodelås.

Startsamtale

Ganske raskt etter skolestart, får alle elever en samtale med kontaktlæreren sin. Dette er for at dere skal bli litt kjent med hverandre.

Skoleruta

Lenke til skoleruta

Skolejakker

Skolen tilbyr som regel at du kan kjøpe skolejakke.
Informasjon om dette, får du av kontaktlæreren din

Posthylle

Post til elevene som blir sendt til skolens adresse, blir lagt i posthyller fordelt på klasser. 
Hyllene er plassert i læringssenteret. Elevene må selv sørge for å hente post. 

Parkering

Informasjon om parkering

Fotografering av alle elever

Alle elever skal ta portretter til elevkortet og skolekatalogen.
Det tas også klassebilder av alle klassene.
Tidspunkt for fotografering kommer...

Elevkort

App for elev-ID på telefonen din

Alle elever, både nye og gamle, vil få tilgang til et digitalt elevkort gjennom appen It`s ME ID. Du vil få hjelp med å lage deg en ID første skoledag.

Appen må lastes ned til telefonen din. Du bruker Feide for å logge deg inn, og du kan selv ta bildet. Det er ikke lurt å ta "kreative" bilder da disse ikke vil bli godkjent og du ender opp med å måtte ta et nytt bilde. Velg en nøytral bakgrunn!
Etter at bildene til skolekatalog og elevkort er tatt, vil ditt eget bilde i appen automatisk bli erstattet.

It`s Me ID kan brukes som lånekort ved skolebiblioteket, identitetskort ved eksamen, godkjent legitimasjon for reise med buss eller hos andre aktører som tilbyr studentrabatt. Hvis du ikke kan bruke appen på din telefon så ta kontakt med kontaktlæreren din.

Hvis du må låne PC og bøker før appen er tilgjengelig, må du ta med en annen legitimasjon med bilde f.eks bankkort, sertifikat, pass el.l

Elevtjenesten

Her finner du informasjon om Helsesykepleier, Rådgiver og PPT.
De holder til i Elevtjenestefløya, inngang A.

Skoleskyss

Her finner du informasjon om skoleskyssordningen i fylket vårt.

Det er lurt å bruke Vkt-appen når du skal orientere deg om bussavganger.

Her er lenke til Vkt sin reiseplanlegger på web.

SoMe

Skolen er både på Facebook (Melsom vgs) og Instagram (melsom_vgs). Følg oss for å se hva som skjer i hverdagen vår her på skolen.

Opprett en digital postkasse

Brev fra skolen og fylkeskommunen kommer raskere fram hvis du har en digital postkasse.

Skolen sender deg post digitalt. Dette sparer miljøet for avfall, og du mottar brev raskere. (Har du ikke en digital postkasse, eller åpner du ikke brev i Altinn innen 40 timer, vil denne posten skrives ut i papirform og sendes ut med ordinær post.)

Velg mellom to digitale postkasser

Du kan velge mellom to digitale postkasser, enten DigiPost eller e-Boks. Det spiller ingen rolle hvilken av disse du velger, og du trenger bare ta i bruk en av dem. Dette er sikre digitale postkasser, hvor du mottar og oppbevarer posten din trygt. Du logger inn med din elektroniske ID. Har du ikke en elektronisk ID, oppretter du den på difi.no.

Velg digital postkasse (norge.no)

Hvorfor kan ikke brev sendes over e-post?

Skolen din og fylkesadministrasjonen kan sende deg og dine foresatte, hvis du er under 18 år, post i forbindelse med vedtak eller varsler om høyt fravær eller nedsatt karakter i orden og atferd. Dette er post som kan inneholde sensitiv informasjon, og den kan derfor ikke sendes over på e-post. DigiPost og e-Boks tilfredsstiller strenge krav til sikkerhet, er gratis og trygg lagringsplass for posten din.

 

Publisert: 30.04.2020 Oppdatert: 26.06.2024 kl.09:31