no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Naturbruk

Naturbruk er et programområde hvor du kan velge om du vil fullføre med fagbrev, generell studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Du kan fordype deg innen hest, dyrefag eller landbruk.
Elev styrer tømmerkran i skogen mens lærer ser på
Foto: Sissel Flo Nilsen

Er naturbruk noe for deg?

Du lærer

 • om naturmaterialer og landskapsutforming
 • om fiske- og friluftssliv
 • om dyrestell og dyrevelferd
 • om planteliv og naturprosesser
 • om biologisk produksjon

Du bør være

 • praktisk anlagt
 • interessert i utendørs arbeid
 • omsorgsfull overfor mennesker, dyr og miljø

Du kan bli

 • gartner eller agronom
 • skogsoperatør
 • hovslager eller hestefaglært
 • fagarbeider i reindriftsfaget
 • fisker eller fagarbeider i akvakultur
  Se alle yrker og kompetanser
Du oppnår

Arbeidssteder

 • landbruk eller skogbruk
 • gartneri eller hagebruk
 • fiske eller fiskeoppdrett
 • reindrift 
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.noDine mål og muligheter

Du er interessert i naturen, har praktisk håndlag, kan samarbeide med andre og viser omsorg for mennesker, dyr og miljø. Du liker å arbeide ute under varierende natur- og klimaforhold. 

Programoversikt

På Vg2 kan du velge mellom heste- og dyrefag eller Vg2 landbruk og gartnernæring. Etter Vg2, kan du velge å ta fagbrev over to år som heste- eller dyrefaglært. Du kan ta et tredjeår som gir deg generell studiekompetanse, eller du kan velge landbruk som gir deg yrkeskompetanse etter 3 år. (agronom). Etter dette kan du også velge et 4. påbyggingsår til generell studiekompetanse.

naturbruk-oversikt-ny.jpg
  

Fag og timer Vg1
Fellesfag  
Kroppsøving   2
Engelsk   5
Matematikk   3
Naturfag   2
   
Programfag   
Yrkesfaglig fordypning  6
Naturbasert næringsaktivitet 5
Naturbasert produksjon 12
Sum timer 35

 

Fag og timer Vg2
  Heste- og dyrefag Landbruk og Gartnernæring
Fellesfag    
Kroppsøving   2 2
Norsk   4 4
Samfunnsfag   3 3
     
Programfag     
Yrkesfaglig fordypning 9 9
Dyrelære og aktivitet 10  
Drift og entreprenørskap 7  
Produksjon og tjenesteyting   10
Forvaltning og drift   7
Sum timer 35

35

Fag og timer Vg3
  Studieforberedende Landbruk (Agronom)
Fellesfag    
Kroppsøving  2 2
Norsk   10  
Historie  
Matematikk 5  
Naturfag   3  
     
Programfag     
Naturforvaltning 5  
Valgfritt programfag* 5  
Plante- og husdyrproduksjon    12
Utmark og kulturlandskap   5
Gårdsdrift   6
Valgfritt programfag 1   5
Valgfritt programfag 2   5
Sum timer 35

35

* Dette tilbudet varierer.

Dette lærer du på Naturbruk i Vg1

I Vg1 vil du få grunnleggende opplæring innen de fleste sider av vanlig landbruksdrift. Det blir innføring i jordlære og plantedyrking, fóring og stell av husdyr og skogbruksarbeid. Opplæring i teknikk og håndverk er en viktig del av Vg1. Noe av den praktiske undervisningen vil innebære arbeid i vanlig gårdsdrift. Du vil få lære mye om natur og friluftsliv og være med på ulike turer. Du kan fordype deg i det du interesserer deg mest for. På Melsom kan du fordype deg i hest, landbruk og dyrefag. 

Les mer

Vg1 naturbruk handler om å drive næring basert på naturressurser. Programfagene dreier seg om tradisjonelle og nye driftsformer og skal legge grunnlag for sikker matproduksjon og for aktivitet og opplevelser med dyr og natur. Programfagene skal utvikle elevenes forståelse av samspillet mellom natur, samfunn og økonomi. De skal også utvikle elevenes forståelse av hva det innebærer å ta vare på og nyttiggjøre seg naturressurser på en bærekraftig måte. 

Vg1 naturbruk handler også om hvordan man nyttiggjør seg naturressurser som en verdi i nåtid og framtid for arbeids- og samfunnslivet. Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Vg1 naturbruk skal bidra til å skape forståelse for at mennesket er en del av naturen og har ansvar for å forvalte den i et langsiktig og bærekraftig perspektiv. Gjennom kritisk tenkning, medvirkning og praktiske arbeidsoppgaver skal elevene få øynene opp for muligheter og utfordringer innen naturbruk. I Vg1 naturbruk skal elevene utforske, skape og bidra til engasjement og forståelse for naturbrukens betydning for kultur og identitet. Vg1 naturbruk skal bidra til å gi kunnskap om hvordan partene i arbeidslivet samarbeider for å utvikle et bedre arbeidsliv.

 

Programfag

Naturbasert næringsaktivitet

I naturbasert næringsaktivitet starter vi skoleåret med en 3 dagers overnattingstur til Ivarsbu på Skrim, i september. Denne turen er grunnlaget for mye av det som skjer i faget resten av skoleåret. Elevene bor i hytta eller ute i telt. Aktiviteter på Ivarsbu: Utsetting av fisk og garnfiske for grunneiere, stangfiske i de mange fiskevannene på Skrim, rydding og vedlikehold av turstier for turistforeningen, topptur til Styggemann og opplæring i bruk av kano. Elevene tilbereder felles måltider og om kvelden er det sosialt samvær. Denne turen er en viktig sosial aktivitet, som gjør at klassen blir en sammensveiset gjeng.
Andre aktiviteter resten av skoleåret: Matlaging ute, opplæring i kart og kompass, sjøørretfiske på våren, isfiske på vinteren, trugetur i Melsomskogen, skitur til Skrim og ekskursjoner til naturperler i hele Vestfold.

 

 

Naturbasert produksjon

_DSC44232000.jpg

I naturbasert produksjon deles elevene inn i praksisgrupper på 8-9 elever. De deltar i praktisk arbeid i forskjellige avdelinger på skolen område: hest, teknikk/plantelære, husdyr, dyrefag og skogbruk. Praksisundervisningen foregår over 2 halve dager hver uke, og målet med undervisningen er å gi en grunnleggende opplæring.
Elevene er med på blant annet dette: Grunnleggende opplæring i bruk av traktor og maskiner/utstyr, service og vedlikehold av traktorer, våronn, innhøsting, grunnleggende opplæring i bruk av motorsag/ryddesag, diverse aktiviteter med hest i stall og ridehall, stell av sauer, høns, kalver og kuer i fjøset._DSC00682000.jpg

Dette lærer du i Vg2

Heste- og dyrefag (HD)

 

Om du liker en praktisk skolehverdag, være ute i frisk luft, jobbe i stallen og være sammen med hest i alle slags aktiviteter og heller slite sko enn skolepult, kan dette være riktig programvalg. Uansett hvilket nivå du er på, får du et godt utbytte. Du lærer å lede, ta viktige avgjørelser, være selvstendig og strukturert. Dette er egenskaper du kan ta i bruk videre både i livet og arbeidslivet.

Programfag 

Hestefag
I dette faget jobber vi med ridning, longering, transport, dressurprogram, sprang, mønstring, bandasjering, kjøring, montè, turridning og mye mer.

Faget inneholder anatomi og fysiologi, utvikling og historie, atferd, rase og bruksområde, visitering, sykdommer, skader, sårbehandling, hov og skoing, fôring, trening og avl. Vi bruker varierende arbeidsmetoder. I tillegg til klasseromsaktiviteter jobber vi med disseksjon, klinisk arbeid i stallen, samarbeid med hovslager og stallbesøk. Mye av teoristoffet har en praktisk tilnærming fordi læreren også er veterinær.

I  den praktiske delen av stalldriftsfaget jobber vi med å vedlikeholde stallen, praktisk stallarbeid, vedlikehold av utstyr, rutinearbeid i stallen, lærer å gjenge opp broddehull, HMS, kjører traktor og vedlikeholder treningsarenaer.

Den teoretiske delen består av undervisning i klasserommet og der kommer temaer som HMS ved brann og alle situasjoner i stall og arbeid med hest, lærbehandling, tekniske løsninger, bedriftslære, økonomi, lover og regler, drift av stall og vedlikehold av stallen.

Dyrefag
Kommer info

Landbruk og gartnernæring (LG)

 

Undervisningen kombinerer praksis og teori. Dette gjør at du  blir ettertraktet som student hvis du skal ta høyere utdanning, samtidig med at du får en god yrkesutdanning hvis du ikke ønsker å studere videre. 

 

Programfag 

Programfagene i Vg2 heter Produksjon og tjenesteyting og Forvaltning og drift.
Undervisningen foregår tverrfaglig og i hovedsak på en praktisk måte.Vi går mer i dybden og jobber med temaer som landbruk, miljø, fornybar energi, klima og gjenvinning. 2 dager i uka er det praksisundervisning innen jordbruk, husdyr og skogbruk. Vi drar også på ekskursjoner hvert år. Reisemål kan være Sverige, Danmark og mer nære områder.

 

Yrkesfaglig fordypning i Vg1 og Vg2

Hest utplassering

Du kan velge utplassering for å få et innblikk i hva det å være hestefaglært betyr.
Skolen samarbeider med deg om å finne et sted som driver med trav- sprang- eller dressurtrening, hesteklinikk, oppdrett eller mer hobbyrettet drift.
På den måten kan du tidlig i utdanningsløpet gjøre deg opp en mening om det aktuelle lærlingeløpet er noe for deg.

Du kan også gjennom utplasseringen skaffe deg en 
lærlingeplass. 

 

Dyrefag

I Vg1 består undervisningen av praktisk og teoretisk dyrepleie. Vår lærer er veterinærutdannet og vi har egen klinikk på skolen som brukes i undervisningen. Dyrene vi jobber mest med er hund og katt. Vi knytter emnene anatomi, fysiologi og sykdomslære til disse. Andre dyr som kanin og hamster er også innom klinikken. Du har mulighet til å ta med egne dyr til undersøkelse.

I Vg2 er du utplassert 1 dag i uka på en klinikk, kennel, dyrebutikk eller lignende. Du vil da få innblikk i ulike yrker, og får samtidig mulighet til å knytte viktige kontakter for framtiden.

 

Du vil også lære å trene hund og øke din kompetanse i forhold til hund, enten du vil ha hund som yrke eller hobby. Du lærer også om hundens opprinnelse, dens atferd og utvikling, sosialisering, foring og stell og lover og regler for hundehold. 

Undervisningen foregår som en kombinasjon av teori og praktisk trening. Teorien knyttes opp mot praksis så langt det lar seg gjøre. I løpet av året har vi også ulike fordypningstema tilpasset sesong.

Du må disponere egen hund. (egen, familiens, tantens osv) . Det er ikke krav til verken størrelse, form, farge, lydighet osv. 

 

Landbruk utplassering

 

For å få et større innblikk i hva landbruksfaget 
består av, samarbeider skolen med deg om å finne utplassering på ulike gårdsbruk i distriktet. Gjennom denne praksisen, får du muligheten til å lære mer om ulike produksjonsdyr og jordbruk.

Dette lærer du i Vg3

Studieforberedende Vg3

Dette programområdet gir deg naturforvaltningskompetanse og generell studiekompetanse. Generell studiekompetanse gir deg grunnlag for å søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Programfag

Naturforvaltning (felles)
Du får praktisk og teoretisk opplæring om naturen og hvordan vi bruker den på en bærekraftig måte.
Hovedinnholdet i faget er kunnskap om arter og forholdet mellom dem.
Du får også lære om lovverk knyttet til naturforvaltning, som for eksempel, viltloven og naturmangfoldsloven.

I tillegg skal du ha ett valgfritt programfag. Tilbudet vil variere.

Landbruk Vg3

Dette programområdet gir deg yrkestittelen Agronom som er en fagutdanning i landbruk.

Programfag

Plante- og husdyrproduksjon

Faget innebærer dyrking og stell av planter og foring og stell av dyr. Det er både praktisk og teoretisk. Den teoretiske delen er knyttet til hvordan man planlegger dyrking og gjødsling og fôrplaner til dyrene.

Utmark og kulturlandskap

Du lærer om bruk og vern av natur- og kulturlandskap i tillegg til skogbruk.
Dette faget er også praktisk og teoretisk. 

Gårdsdrift

Dette faget handler om å drive en bedrift. Du lærer økonomistyring og regnskap, kvalitetssystemer og lovverk knyttet til landbruket.

Valgfritt programfag

Du skal også velge to valgfrie programfag. Valgfagene vi tilbyr per nå er

 • Økologisk landbruk
 • Maskiner og teknologi i landbruk

 

 

Informasjonsbrosjyre om grønn utdanning

Norges bondelag har laget en informativ brosjyre som tar for seg mulighetene som finnes helt fra videregående skole, via folkehøgskoler og fagskoler, til høyskoler og universiteter.

Lenke til brosjyren

Publisert: 31.10.2017 Oppdatert: 14.02.2024 kl.09:37

Avdelingsleder Naturbruk og Arbeidslivstrening Linda Isolde Hiis
Avdelingsleder naturbruk og studentbolig