no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Vitnemål/kompetansebevis

Vitnemål, kompetansebevis og fag/svennebrev

Du bør alltid prøve å finne dokumentene dine før du ber om å få en kopi. Husk at dersom du har fullført norsk videregående skole i år 2000 eller senere, har du også et elektronisk vitnemål. Dette blir lagret i Nasjonal vitnemålsdatabase.

Elever og privatister har rett til å få en kopi av vitnemål eller kompetansebevis dersom det originale går tapt. Du skal ikke betale for kopi av vitnemål eller kompetansebevis.

Hva er forskjellen på et vitnemål og et kompetansebevis?
  • Et vitnemål er dokumentasjon på et fullført og bestått videregående opplæringsløp som gir studie- og/eller yrkeskompetanse. 
  • Et kompetansebevis er dokumentasjon på gjennomført videregående opplæring som ikke kvalifiserer for vitnemål eller fag-/svennebrev. 

Udir.no kan du lese mer om dokumentasjon i videregående opplæring.

Hvordan bestille kopi av vitnemål (elev)?

Hvis du trenger kopi av vitnemål eller kompetansebevis du har fått som elev må du ta kontakt med skolen du har fått vitnemålet fra. Skolen vil lage en kopi. 

Hvordan bestille kopi av kompetansebevis (privatist)?

Hvis du har mistet kompetansebeviset ditt med eksamensresultater fra privatisteksamen kan du bestille et nytt.

Bestill nytt kompetansebevis

Trenger du oppdatert vitnemål med privatistkarakterer påført?
  • Dersom du aldri har fått vitnemål fra en skole, og trenger kompetansebevis med fag du har tatt som privatist, bestiller du kompetansebevis
  • Dersom du har et vitnemål fra før av, men ønsker å oppdatere vitnemålet med privatistkarakterer påført, bestiller du nytt vitnemål. Bestillingen blir sendt til skolen du går eller har gått på
  • Dersom du har bestilt kompetansebevis må du selv laste opp dette til Samordna opptak
  • Dersom du har bestilt nytt vitnemål med privatistkarakterer påført, overføres dette automatisk til Samordna opptak

Bestilling av dokumentasjon etter vårsemesteret

  • Resultater fra våreksamen: hvis du trenger kompetansebeviset før fristen til Samordna opptak er utløpt (1. juli) må du bestille senest 20. juni
  • Dersom du ønsker nytt vitnemål med karakterer fra 2008 eller eldre, må du ta kontakt med skolen som skal lage nytt vitnemål til deg innen utgangen av mai

Bestill dokumentasjon

Trenger du vitnemål på et annet språk enn norsk?

Elever eller tidligere elever som trenger vitnemål på engelsk kan kontakte skolen de går eller har gått på for engelsk kopi.

Elever med behov for oversettelse til andre språk enn engelsk, må selv kontakte en godkjent translatør. Godkjente translatører finner du ved å søke på for eksempel Google.no eller Gulesider.no.

Eksempler på godkjente oversettelsesbyråer:

Hvordan bestille kopi av fag/svennebrev?

Utstedelse av nytt fag- eller svennebrev er ikke omfattet av gratisprinsippet. Ønsker du å bestille nytt fag- eller svennebrev kan benytte betalingsinformasjonen under. Det koster kr. 500,- å få erstattet det tapte.

Til kontonr.: 1506.94.84384
Merk innbetalingen med: "Seksjon for fag- og yrkesopplæring", om du skal ha et nytt fag- eller svennebrev, samt fullt navn.

Kopi av innbetalt beløp sendes inn sammen med utfylt søknadsskjema. 

Du bestiller nytt ved å fylle ut dette skjemaet.
Skjemaet sendes til Seksjon for fag- og yrkesopplæring i en e-post eller til følgende postadresse:

Postboks 1213
3105 Tønsberg

Kompetansebevis hvis du slutter på Melsom vgs

Elever på vg1 og vg2 som skal slutte på Melsom vgs kan bestille kompetansebevis ved å fylle ut bestillingsskjemaet nederst på denne siden.

Nytt vitnemål etter at du har tatt opp fag

Send bestillingsskjemaet (se under) så tidlig som mulig. Gjerne allerede når du er oppmeldt til eksamen.

Ved behov for oppdatert vitnemål eller bestilling av nytt vitnemål, må skolen ha din bestilling i hende senest fredag 26. juni klokken 1200.

Hvis du har tatt privatisteksamen i Vestfold, har skolen tilgang til karakterene du har fått på eksamen.

Har du tatt privatisteksamen andre steder enn i Vestfold? 
Da bør du allerede nå bestille et kompetansebevis fra det aktuelle privatistkontoret, så du får dette med en gang karakterene er klare. Kompetansebeviset eller en bekreftet kopi leveres eller sendes til skolen (Sendes til: Melsom videregående skole, Postboks 2844, 3702 Skien) så snart du har mottatt dette.

Kompetansebeviset må ettersendes i tillegg til ovennevnte bestillingsskjema (se under).

Kopi av vitnemål/kompetansebevis

Dine vitnemål i elektronisk utgave kan du finne på Samordna opptak

Et originalvitnemål skrives kun ut én gang, men du kan få et duplikat eller en bekreftet kopi av vitnemålet fra skolens arkiv. Se bestillingsskjema under for kopi/duplikat av vitnemål/kompetansebevis.

Kopi av tidligere dokumentasjon er gratis. Duplikat og ny utstedelse koster kr 300,-.

Ønsker du vitnemål/kompetansebevis/karakterutskrift fra før skoleåret 1998 må du ta kontakt med Fylkesarkivet i Vestfold.

Vitnemål på annet språk

Engelsk utskrift kan du få skrevet ut på den skolen som skrev ut det opprinnelige vitnemålet ditt. Se bestillingsskjema under.

Oversetting av vitnemål/kompetansebevis koster kr 300,-.

Skal vitnemål skrives ut på andre fremmedspråk enn engelsk, må du selv kontakte en godkjent translatør. Godkjente translatører finner du ved å søke på for eksempel www.google.no  eller på www.gulesider.no . Se bestillingsskjema under for vitnemål på annet språk.

 

Bestillingsskjema

Skal noen fag oppdateres/fjernes/legges til?

Hvis du har tatt privatisteksamen i Vestfold, har skolen tilgang til karakterene du har fått på eksamen, har du tatt privatisteksamen andre steder enn i Vestfold må du bestille et kompetansebevis fra det aktuelle privatistkontoret. Kompetansebeviset eller en bekreftet kopi leveres eller sendes til skolen (Melsom videregående skole, Postboks 2844, 3702 Skien).

Karakterer fra privatisteksamen
Utlevering
Samtykker du i å dele personopplysninger?

Publisert: 29.04.2020 Oppdatert: 09.09.2022 kl.11:28