no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Opplæringstilbud

Se film der elevene våre presenterer skolens opplæringstilbud.

Informasjon om innsøking

Her finner du veileder til hvordan du søker i Vigo. På side 9 er det en beskrivelse av hvordan søke i flere fylker.

Lenke til vigo.no