no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Studiespesialisering med toppidrett hest

Et unikt studiespesialiserende tilbud til deg som ønsker å utvikle dine ferdigheter i sprangridning eller dressurridning. Du vil få utvikle deg som rytter i et treningsmiljø som legger vekt på at vi skal gi deg spenning, glede, utfordring og mestring i idretten din.
Hest med rytter hopper over hinder i ridehall

Er studiespesialisering noe for deg?

Fordypning

Vi tilbyr fordypning innen samfunnsfag


Du bør være

  • interessert i å arbeide med teoretiske fag
  • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
  • interessert i å skrive 
  • interessert i kultur- og samfunnsforhold

Du oppnår

studiekompetanse og kan ta høyere utdanning
 
Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli
  • sykepleier eller veterinær,
  • ingeniør, jurist eller økonom
  • lærer, psykolog eller forsker

Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.
Arbeidssteder kan være

  • sykehus, domstol, politistasjon eller kommuneadministrasjon
  • advokatkontor, konsulentselskap eller ingeniørbedrift
  • barnehage, skole eller universitet
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no
 
 

Dine mål og muligheter

Tilbudet gir deg muligheter til å kombinere skolegang med din interesse for hest. Du vil møte erfarne og dyktige trenere som legger til rette for at du kan utvikle deg med fokus på planlegging, trening, holdninger, motivasjon og fellesskap. Uansett hvilket utgangspunkt og mål du har for idretten, møter vi deg for at du skal oppleve utvikling på det nivået du er i dag. Dersom du ønsker å satse på idretten vil du også få god hjelp til det.

Du er velkommen til å søke toppidrett på Melsom selv om du bor i et annet fylke.

Hesteanlegg og studentbolig

Melsom videregående skole har et av Norges flotteste hesteanlegg med 2 ridehaller og 76 stallbokser som er nye og moderne. Vi har store områder med ride- og kjørebaner og lange merkede ridestier i skogen. Anlegget driftes av StallT. Ved spørsmål om anlegget og oppstalling - ta direkte kontakt med daglig leder Solveig Fotland Newermann eller ansvarlig Terje Olsen-Nalum.

Informasjon om studentboligen/internatet.

Opptakssamtale og ferdighetstest

Alle som melder sin interesse for dette tilbudet blir innkalt til en samling her på skolen for å treffe trenerne, lærerne og for en omvisning på anlegget. I løpet av denne samlingen blir det gjennomført en samtale og ridetime med hver enkelt for å kartlegge ferdigheter og interesser, men fremfor alt motivasjon for studiespesialisering og hestetilbudet. 

Dette lærer du på Toppidrett hest

Alle elevene har to rideøkter i uken; dressurelevene har to dressurøkter, mens sprangelevene har en bakketrening og en sprangøkt. I tillegg har alle en økt med basistrening i uken.
Vi møter deg på ditt nivå og jobber for at du som rytter skal utvikle deg best mulig ut fra dine forutsetninger og ditt hestemateriell. Du vil i basisøktene utvikle egen styrke og utholdenhet for å prestere best mulig i ridningen og i konkurransesammenheng. I noen av rideøktene jobber vi med teori, hvor du blir godt kjent med temaer som treningslære, fôring og flere praktiske og relevante læringssituasjoner knyttet til hest.

Studiespesialisering med toppidrett hest gir deg kunnskap og bred kompetanse for videre studier, uansett om du vil satse på en idrettskarriere eller ikke.

Programfag

I Vg2 og Vg3 tilbyr vi samfunnsfaglig studieretning.
 

Slik jobber vi

Sprangridning

Treningen er variert med ulike øvelser fra bomarbeid, gymnastikk og banehopping med fokus på hestens holdbarhet, rytterens innvirkning og sits. Hver tredje uke gjennomgås temaer i teori som fòring, anatomi, ridelære, etc. Elevene som går på toppidrett sprang må ha egen spranghest eller ponni ut første termin på Vg1. Etter 1. termin må ponni erstattes med hest.

I Vg2 og Vg3 legges det mer vekt på stevneaktivitet. Det er obligatorisk å skrive og levere treningsdagbok gjennom skoleåret.

Skolens trenere har høy kompetanse og er aktive ryttere i sprangridning og bakkearbeid.

Dressurridning

Treningen består av løsgjørende arbeid til programridning på rail, med fokus på hestens holdbarhet, rytterens sits/innvirkning, samarbeid og generell forståelse av dressur og ridning. Det legges jevnlig opp til teoriundervisning om dressur og hestehold og hva som må til for at elevene skal nå sine mål. Dette foregår både i rene teoritimer og i treningsøktene. Elevene som går på toppidrett dressur må ha egen hest eller ponni ut Vg1. Fra Vg2 anbefales alle å ha hest.

I Vg2 og Vg3 fortsetter vi med lignende treningsarbeid, samtidig som det leges mer vekt på stevneaktivitet. Det er obligatorisk å skrive og levere treningsdagbok alle 3 årene.  

Skolens trener har høy kompetanse og er aktiv rytter og trener i dressurridning på heltid.

  

Trenerstallen vår

trenerne-2023-2024.jpg
Foran fra venstre: Solveig Fotland Newermann, Sigrun Sætrevik, Rebekka Lie Hafskjold. Bak fra venstre: Lars Elverum, Stine Gøtesen, Terje Olsen-Nalum.
Informasjon om trenerne våre

Solveig Fotland Newermann (Sprangtrener Vg1 og Vg2)

Solveig Newermann hopper over hinder med hesten sin
Solveig har vært på NRYF sitt landslag siden 2007 og rir nå som senior på NRYF sin satsningsgruppe. Hun har flere seire og plasseringer i CSI2* Grand Prix og har også konkurrert opp til CSI5* og oppnådd plassering. Solveig har flere medaljer i NM for både ponni, unge ryttere og senior. Hun er også landslagsleder for både ponni og children i NRYF og deltar selv årlig på flere internasjonale stevner. Solveig er daglig leder for vår nære samarbeidspartner StallT.

Stine Gøtesen (Dressurtrener på alle nivå)

Stine Gøtesen rir dressur på bane med hesten sin

Stine er aktiv dressurrytter og trener. Hun har flere medaljer i Norgesmesterskap individuelt og lag både som junior, ung rytter og senior. Hun har ridd internasjonal Grand Prix med gode plasseringer. Videre har hun fulgt opp flere elever til internasjonalt nivå. Stine drifter Stall Gøtesen til daglig.

Terje Olsen-Nalum (Sprangtrener Vg1)Sigrun Sætrevik (Bakketrening på alle nivå)

Sigrun Sætrevik hopper over hinder med hesten sin

Sigrun er en aktiv konkurranserytter som har undervisningserfaring helt fra 2003. Hun er trener i bakkearbeid/sprang her på Melsom.
Hun er utdannet trener 1 fra NRYF og har trinn 2 fra Starum. I tillegg er hun feil/stil-dommer hos NRYF. Sigrun er daglig leder av rideskolen på Melsom.

Lars Elverum
Nærportrett av Lars Elverum utendørs
Lars har basistrening med toppidrettelevene.

 
 

 

Fag- og timefordeling

Fag og timer pr uke
Fag og timer pr uke
Vg1 Fellesfag       Vg2 Fellesfag Vg3 Fellesfag
Norsk 4t Norsk 4t Norsk 6t
Kroppsøving 2t Kroppsøving 2t Kroppsøving 2t
Tysk 4t Tysk 4t (Tysk 5t)*
Matematikk 5t Matematikk 3t Historie 4t
Naturfag 5t  Historie 2t Religion og Etikk 3t
Engelsk 5t    
Samfunnsfag 3t    
Geografi 2t    
     
Vg1 Programfag  Vg2 Programfag  Vg3 Programfag 
Toppidrett-1 5t  Toppidrett-2 5t Toppidrett-3 5t
     
     
  Vg2 Samfunnsfag-
retning

Vg3 Samfunnsfag-
retning

  Psykologi-1 eller 2 5t 

Psykologi-1 eller 2 5t 

 

Medie- og informasjons-
kunnskap-1 5t

Medie- og informasjons-
kunnskap-2 5t

     
Sum 35 timer Sum 30 timer Sum 30 timer (35)*
   * Elever som ikke har hatt tysk (eller 2. fremmedspråk) på ungdomsskolen, må ha 5 timer tysk i Vg3


Styrket norsk i stedet for et programfag

Ønsker du å erstatte et programfag med mer norskopplæring? Tilbudet er for deg som har minoritetsspråklig bakgrunn og tar studieforberedende (inkludert IDR, KDA, MK og MDD, på Vg2 eller Vg3). Tilbudet er for elever på alle skolene i fylket. Undervisningen foregår derfor digitalt to ettermiddager i uken. Elevene møtes i tillegg noen dager i løpet av året (noen lørdager eller enkeltdager i høst- eller vinterferie). Du får ikke karakter, men deltatt. Du trenger ikke å ha rett til særskilt språkopplæring og din botid i Norge har ingen betydning. Tilbudet gjelder ikke for påbyggselever.

Se mer informasjon på Vtfk sine sider

Bilder

Omtaler

Vi snakker om lag 250 arbeidstimer per stevnedag (hestesport.no)

Publisert: 28.04.2020 Oppdatert: 14.02.2024 kl.13:49

Portrett av Markus Stuestøl Markus Stuestøl
Avdelingsleder medier og kommunikasjon og studiespesialisering med toppidrett hest