no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Arbeidslivstrening

Arbeidslivstrening er et tilrettelagt utdanningsprogram for ungdom med rett til spesialundervisning. Vi ønsker å selvstendiggjøre elevene for et liv i arbeid, bolig og samfunnet.
Elev kjører gressklipper på plenen
Foto: Sissel Flo Nilsen
Foto: Sissel Flo Nilsen

Mål og muligheter

Ved arbeidslivstrening tilbyr vi et tilrettelagt utdanningsprogram for ungdom med lærevansker eller manglende karaktergrunnlag fra grunnskolen. Det legges stor vekt på elevenes egne interesser, forutsetninger og sterke sider i gruppefellesskapet. Vi ønsker at elevene skal få et utdanningsløp som gir opplæring, trivsel og utvikling i trygge og forutsigbare omgivelser.

Opplæringsformer og arbeidsmåter

Elevene tilhører faste basisgrupper med egen kontaktlærer. I enkelte fag deltar elever fra flere basisgrupper sammen. Elevene undervises i fellesfag ut ifra sine egne forutsetninger og muligheter, og assistenter er med å sørge for å legge til rette for den enkelte.
I programfagene og prosjekter opplever elevene praktiske aktiviteter med faglig fordypning. Bruk av digitale arbeidsverktøy er en viktig del av opplæringen.

Fagområder

Elever som søker arbeidslivstrening har et langsiktig mål om deltakelse i varig tilrettelagt arbeid, eller i det ordinære arbeidsliv. På Vg2 får elevene arbeidspraksis gjennom skolens samarbeidspartnere. Utdanningsløpet består av 2 år i skole og 2 år som lærekandidat innenfor et fagområdet eleven har sine interesser innenfor. Skolen samarbeider med opplæringskontoret Oktav for ulike tilrettelagte arbeidsplasser.

Alle elever søker seg inn på et programområde. Hos oss har vi hovedvekt på naturbruk. Elevene kan også hente kompetansemål fra andre utdanningsprogram. Undervisningen legger videre vekt på fellesfag som tilpasses elevens forutsetninger og ferdigheter.

Opplæringsløp

Individuelle opplæringsplaner danner grunnlaget for undervisningen. Vi er opptatt av elevenes fremtid etter avsluttet skolegang. All opplæring sikter mot at elevene etter sine forutsetninger skal mestre egen bo-, samfunns- og arbeidssituasjon.

Søknad og veiledning

Elevene søker på vigo. Vi anbefaler elever og foresatte å søke veiledning i søknadsprosessen. Bruk også rådgiver ved avgiverskole eller rådgiver ved Melsom vgs. for veiledning med tanke på valg av programområder.

Publisert: 15.06.2020 Oppdatert: 05.06.2023 kl.10:18

Elisabeth Meier Johansen Elisabeth Meier Johansen
Avdelingsleder AHT