no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Voksenagronom

Melsom videregående skole tilbyr agronomutdanning for voksne. Har du overtatt, eller skal du overta gård/landbrukseiendom? Arbeider du i landbruksnæringa eller har interesse for fagfelt innen landbruk? Da kan voksenagronomutdanning være noe for deg.
Tre griser ute
Foto: Georg Aamodt/Sliperietstudio

Voksenagronomen på Melsom

Melsom videregående skole har utviklet en opplæringsmodell som er tilpasset voksne. Den skal gi kunnskap og trygghet til å drive et gårdsbruk. Utdanningen går over to skoleår og består av sju fagmoduler: Plantefag, husdyrfag, skogbruk og utmark, økologisk landbruk, maskiner og teknologi, gårdsdrift og økonomistyring, og næringsutvikling.

Fram til nå har 150 voksne tatt denne utdanningen ved siden av jobb, familie, gårdsdrift med mer.

De fleste som tar voksenagronomutdanning skal drive eget gårdsbruk i en eller annen skala, men har annen utdanning fra før. Noen driver allerede gård, andre skal overta. Av og til er det ektefellen til gårdbrukeren som ønsker å lære mer for selv å delta i gardsarbeidet.

Studiehåndboka for de som starter høsten 2023
Denne er nå oppdatert med plan for 2. studieår.

Filmer

Fra butikkjobb til bonde

Marthe (34) jobbet i butikk før hun overtok hjemgården Søndre Grevle i Brunlanes. – Jeg følte jeg trengte mer kunnskap om hva jeg ønsket å drive med og hvordan jeg skulle drive gården. For meg passet det perfekt at voksenagronomen er helgebasert og at det er lett å kombinere med annen jobb. Nå jobber hun som bonde på full tid. Produksjonen er grønnsaker, jordbær og utegris.

Marthe brenner for å styrke kundenes nærhet til maten hun produserer, derfor selges produktene kun i gårdsbutikken. Hun er en del av etablerernettverket Åkerkvinnene.

Tok voksengronomen sammen.

Ekteparet Håvard og Inger-Johanne tok voksenagronomen sammen. De overtok gården fra Håvards foreldre, og driver i dag med korn og sau. Selv om Håvard kjente godt til gårdsdrift, ønsket han en formell utdanning i landbruket. Da jeg flyttet inn på gården til Håvard i 2010, følte jeg at jeg ikke kunne bo på en gård uten noe kunnskap. Jeg ønsket å lære om alt fra skogsdrift, husdyrhold og fôr til regnskap og generell gårdsdrift, sier Inger- Johanne. De har hatt stort utbytte av utdanningen, og er glade for at de gjorde det sammen.

Nå er de kjempemotiverte til å videreutvikle drifta på gården med videreforedling av sau og lam og salg i gårdsbutikk.

Ville få mer kunnskap om landbruk og gårdsdrift

Jon Olav (26) har alltid visst at det er bonde han ville bli. Han arbeider nå som landbruksmekaniker, og er klar for å overta foreldrenes gårdsbruk med beite, grasproduksjon og skogsdrift.

– Jeg tenkte det var nyttig å gå voksenagronomen. Med agronomutdanning lærer du det du trenger for å drive en gård på best mulig vis.

Studiemodell

Læreplanen er tilpasset voksne i arbeid. Utdanningen skal gi kunnskap og trygghet til å drive et gårdsbruk. Vestfold fylkeskommune har hatt tilbud om denne populære utdanningen i flere år allerede.

To år på deltid

Agronomutdanninga går over to år på deltid, med neste oppstart i september 2023. Fullført opplæring og bestått eksamen gir grunnlag for kompetansebevis/yrkeskompetanse som agronom.

Undervisning

Det er lagt opp til et komprimert løp, med redusert timetall. Det må derfor regnes med en del egenarbeid og selvstudier. Undervisningen gjennomføres ved fysiske helgesamlinger og på Teams.

Moduler

Studiet er delt opp i moduler som alle avsluttes med en modulprøve. Eksamen gjennomføres i mai 2025.

 • Planter (september - november 2023, avsluttes med modulprøve i desember)
  Grunnlaget for plantevekst, generell plantelære, stell av planter, forvekster, matvekster, dyrking og konservering av planter, næringsstoff og gjødsling, gjødselplanlegging og plantevern.

 • Husdyr (desember 2023 - februar 2024, avsluttes med modulprøve i mars)
  Fôrmiddel og fôrrasjoner, fôringslære generell del, anatomi og fysiologi, foring og stell av husdyr, avlslære, brunst og brunstkontroll, lover og forskrifter i husdyrholdet og sykdomslære.

 • Økologisk landbruk (mars – april 2024, avsluttes med modulprøve i april)
  Regelverk og rammevilkår, jordkultur, husdyrhold, planteproduksjon.

 • Skog og utmark (september - oktober 2024, avsluttes med modulprøve i november)
  Skogbruksplan, skogsdrift, tiltak i ulike hogstklasser, utmark og kulturlandskap, økonomi, aktuelle lover, forskrifter, næringsorganisasjoner, stell og bruk av motorsag og levende skog.

 • Gårdsdrift og økonomistyring (november 2024 - februar 2025, avsluttes med modulprøve i februar)
  Innføring i økonomi, driftsplan, regnskapsanalyse, investering og finansiering, driftsledelse, aktuelle lover og forskrifter, landbrukspolitikk, eierskifte og gårdsdrift.

 • Næringsutvikling (mars - april 2025, avsluttes med modulprøve i april)
  Forretningside, forretningsplan, offentlige virkemidler for næringsutvikling.

 • Bygning, teknikk, klima og energi (Våren 2025, avsluttes med modulprøve)
  Service og vedlikehold av traktor, mekaniseringslinjer til ulike produksjoner, verkstedarbeid, bioenergi i landbruket, bygninger i landbruket og sikkerhet.

Søking

Det blir tatt inn inntil 32 deltakere per kull.
Det kreves formal- eller realkompetanse tilsvarende Vg1 naturbruk.

Oppstart for 2-årig studie på deltid høsten 2024 er på Nome vgs. avdeling Søve.
Oppstart for 2-årig studie på deltid høsten 2025 er her på Melsom vgs.

Søknadsskjema Opptak til høsten 2023 er avsluttet!

Søknadsfrist til neste opptak på Melsom vgs i 2025 kommer.

Kostnader

For søkere med rett til videregående opplæring (over 25 år, uten fullført videregående opplæring tidligere), er opplæring og materiell gratis.
Reise-, overnattings- og oppholdsutgifter i forbindelse med samlingene må dekkes av den enkelte.
Du vil i tillegg få tilbud om enkelte kurs, som ikke inngår som en del av den obligatoriske undervisningen. Kostnader til dette må betales av den enkelte.
Bøker kan kjøpes eller lånes fra Melsom vgs.

Kontakt

Ta kontakt med Melsom vgs for mer informasjon om utdanningstilbudet.

Send e-post

Aktuelt om voksenagronomen

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/voksenagronomen-en-suksessordning/id2906239/

Interessen er også stor her i Vestfold. Til forrige opptak var det 46 søkere til 26 plasser på voksenagronomutdanningen på Melsom.  Dette er svært positivt for ei næring som stadig trenger påfyll av kunnskap og kompetanse.

Publisert: 15.06.2020 Oppdatert: 30.05.2024 kl.13:46

Avdelingsleder Naturbruk og Arbeidslivstrening Linda Isolde Hiis
Avdelingsleder naturbruk og studentbolig