no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

25-årsjubileum og innsamlingsrekord!

Elever og en stor sjekk

Publisert:

12.01.2018

Oppdatert:

05.06.2023 kl.12:21

For første gang er det samlet inn over 1 million kroner under Operasjon Peru.

I år feirer vi både innsamlingsrekord og at det er 25 år siden vi startet opp med Prosjekt Peru, sier en strålende fornøyd skolekoordinator Ingjerd Beate Larsen.

Torsdag overrakte komitéleder Jenny Myrland Johansen den rekordstore sjekken til Maite Vizcarra på vegne av Re, Holmestrand, Melsom, Voss og Thor Heyerdahl videregående skoler.


En million kroner er penger nok til å opprettholde status quo, men gir oss ikke anledning til å ta inn flere barn. I dag bor det 18 barn på barnehjemmet, men vi har plass til 30. Det er altså ikke plassen det står på, men økonomien, forteller Larsen.
Hun håper derfor flere skoler nå følger i Voss vgs. sitt fotspor. Den videregående skolen fra Hordaland er den nyeste på Operasjon Peru-stammen.


Vi ønsker oss absolutt flere skoler som ønsker å støtte skolen og barnehjemmet i Peru. Den høye prisveksten i Peru gjør at vi stadig trenger mer penger for å henge med på den lokale lønnsøkningen.

Tettere samarbeid

Til stede under den høytidelige overrekkelsen var også den peruanske ambassadøren i Norge José Ortiz.

Ambassadøren er ny i Norge etter at ambassaden i Oslo åpnet i oktober. Han har vist interesse for å få vite mer om det arbeidet vi gjør i hans hjemland gjennom Operasjon Peru, sier Larsen.

Dermed videreføres arbeidet som nå avdøde Dag Petter Svendsen og Maite Vizcarra startet for å koble Peru og Norge tettere sammen ved blant annet å skape møteplasser for politiske topper og representanter fra næringslivet.