no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Årets siste samling med voksenagronomene

Traktor pløyer på et jorde mens studenter ser på
Foto: Helle M. S. Johannessen

Av:

Helle M. S. Johannessen

Publisert:

24.06.2024

Oppdatert:

24.06.2024 kl.08:56

Voksenagronomene er ferdig med sitt første år av kurset. De har dette skoleåret vært gjennom modulene planteproduksjon, husdyrproduksjon og økologisk landbruk.

Skoleårets siste samling hadde fokus på jordhelse, jordøkologi og jordarbeiding/våronn. Jorda er grunnlaget for all landbruksproduksjon, og er en viktig ressurs som vi må ta vare på. Å ha kunnskap om jorda si og hvordan vi bør stelle den, er en vesentlig del av god agronomi. Et godt resultat i planteproduksjon starter med en god jordarbeiding. Riktig innstilling av maskiner og utstyr er viktig, i tillegg til å ha evnen til å vurdere om jorda er laglig før man starter arbeidet. 

En deilig vårdag i slutten av april hadde voksenagronomene sin siste samling for skoleåret, med flere praktiske øvelser knyttet til jord og jordarbeiding. Våren hadde endelig kommet, og vær og føre var akkurat slik vi ønsket oss for å kunne starte våronna på Melsom, og la deltagerne få prøve seg bak rattet. 

Dag én av samlingen delte gruppa seg i to, og vekslet mellom to praktiske økter. På verkstedet på Melsom vgs. fikk de innføring i innstilling av plog og såmaskin. Her lærte de om hvordan de skal stille inn plogen riktig før man kjører ut på jordet, og om hvordan man tar dreieprøve på en såmaskin, og planlegger for jordarbeiding og såing av et jorde. 

web_20240420_104948.jpg

Praktisk undervisning i innstillig av plog før man kjører ut på jordet. På tavla ser vi teoretisk gjennomgang av utregninger til dreieprøve.

web_20240420_113405.jpg

To ulike såmaskiner. En enkel, eldre løftesåmaskin som tilhører undervisningen, og som ble brukt til øvelsen med dreieprøve, og en større og mer moderne slepesåmaskin som tilhører forpakterne på Melsom. 

web_20240420_113851.jpg
 
I undervisningen bruker vi treskjærs vendeploger på skolens traktorer. De ble grovinnstilt på plassen utenfor verkstedet, før fininnstillingene ble gjort under kjøring på jordet dagen etter. En riktig innstilt plog er viktig for et godt resultat! 

Den andre delen av dagen ble brukt til en øvelse kalt «jordlappen», på de gamle beitene hjemme på småbruket til lærer Helle Johannessen. Dette er en øvelse utformet av Norsøk, der man undersøker tilstanden på jorda ved å gjennomgå 10 sjekkpunkter, og deretter fylle ut et jordkvalitetskort for skiftet man undersøker. Her ser man blant annet på jordtype, jordstruktur, vanninfiltrasjon, plantevekst og rotsystem, og jordliv. 

web_20240419_092512.jpg
 
Deltagerne ble delt i grupper på 2-3 stykker. De spredte seg utover beitet og gravde hvert sitt hull, for å undersøke jorda. Man skal grave opp en sammenhengene jordklump på ca 20x20 cm, og legge den på en presenning for nærmere undersøkelser. Her ser man på jordstruktur, grynstruktur og aggregattilstand, og vurderer forholdene for god plantevekst og rotutvikling. 

web_20240419_123729.jpg
web_20240419_100839.jpg  
I øvelsen skal man også vurdere jordas evne til å drenere vann. Dette skal gi en indikasjon på om jorda er vannmettet, og muligens dårlig drenert, eller om den drenerer godt. God drenering er viktig for å få gode resultater i planteproduksjon, og det hjelper ikke om man er flink til å jordarbeide, så og gjødsle, hvis plantene lever under for våte forhold. Da vil det være for lite oksygen i jorda, og både planter og jordliv vil mistrives. Vanninfiltrasjonen på jordet vil også påvirkes av jordtype, meitemarkganger og rotsystemer, så her gjelder det å kjenne jorda si for å kunne vurdere resultatet riktig. For å teste vanninfiltrasjonen settes to rør ned i bakken, som fylles med vann. Man tar tiden på hvor fort vannet synker, og bruker en tabell i Norsøk sitt hefte for å lese av resultatet. I tillegg ser vi på hvor vannmettet jorda er, ved å fylle en beholder med vann, sette en tommestokk nedi, og legge nedi en sammenhengende klump med jord. Vi lar jorda suge til seg vann, og ser hvor mye det da synker. 

web_20240419_094950.jpg
 
Vi studerer også rotutvikling og jordliv. Her telles og artsbestemmes meitemark i jordklumpen vi gravde opp. I en sunn jord bør man finne mye meitemark. Men dette påvirkes også av hvor våt eller tørr jorda er, og av temperatur og tid på året.

web_20240419_130047.jpg
 
Deltagerne går igjennom heftet «Jordlappen» punkt for punkt, og studerer resultatene de får. 

Dag to var det våronn på programmet. Vi hadde med oss tre traktorer med vendeplog ut på øvingsfeltet vårt, der samtlige deltagere fikk prøvd seg i praktisk pløying, og fikk være med å vurdere laglighet og finjusteringer for et pent og godt resultat. 

web_20240420_120536.jpg
web_20240420_120605.jpg

web_20240420_122210.jpg

Igangkjøring 

web_20240420_124738.jpg
   
Vi studerte og fininnstilte både dybde og hvor godt plogen veltet pløgsla. Her skal alle drag se like ut, både opp og ned, og vi siktet oss inn på 20 cm pløyedybde, som ofte er vanlig i kornproduksjon.

web_20240420_135021.jpg
 
Det ble en flott helg, med mange gode faglige samtaler, øvelser og vurderinger. Nå kan deltagerne ta en velfortjent sommerferie fra studiene, og til høsten venter siste skoleår, med modulene utmark og kulturlandskap, gårdsdrift og maskiner og teknologi i landbruket.