no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Elevundersøkelsen

Illustrasjon av to elever foran pc-skjerm

Publisert:

17.10.2018

Oppdatert:

06.06.2023 kl.08:55

Informasjon til elever og foresatte.

Alle de videregående skolene i Vestfold deltar i denne landsomfattende undersøkelsen i regi av Utdanningsdirektoratet der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen.

Ved Melsom gjennomfører vi undersøkelsen i tidsrommet 1. november til 15. desember. (Uke 46-49).
De anonyme resultatene blir brukt både til utvikling av skolen og til skoleforskning.

Resultatene fra hele landet blir offentliggjort på skoleporten.udir.no.

Her kan du lese mer om elevundersøkelsen.

Logg deg inn på elevundersøkelsen her.