no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Fra østers til miljøvennlig kalk på Melsom

En gruppe mennesker på en strand
Foto: Roar Jenshagen

Av:

Sissel Flo Nilsen, Linda Hiis og Ole Vetrhus

Publisert:

01.09.2023

Oppdatert:

01.09.2023 kl.15:19

Fylket starter et prosjekt med bærekraftig bruk av østersskall for miljøvennlig kalkproduksjon ved Melsom VGS.

Sist mandag hadde skolen besøk av stortingsrepresentant Rasmus Hansson og lokale politikere fra Miljøpartiet de grønne. Sammen med prosjektansvarlig i kulturarv, Jørgen Solstad, dro vi på en befaring ned til stranda. Der viste elever og lærere fra AHT (Arbeidslivstrening) frem en "østersstrand" som ble ryddet i samarbeid med Østersdugnaden.

Videre ble det gjennomført en befaring på byggetomta hvor et foredlingsanlegg for østersskall til miljøvennlig kalkproduksjon skal oppføres. Prosjektet, som har navnet "Foredlingsanlegg for østers til miljøvennlig kalk på Melsom VGS", har som mål å utnytte østersskall for bærekraftig bruk og verdiskapning. Østersdugnaden i Vestfold vil fungere som prosjektets "råvareleverandør".

Grunnarbeidene for prosjektet startet i august 2023 på tomten der det gamle grisehuset ble sanert i 2022. I tillegg til kalkovnen vil det også bygges binger for lagring av østersskall samt et enkelt bygg for håndtering av produktet. Melsom Videregående Skole har stilt tomten til disposisjon, mens prosjekteier er Kulturarv VTFK. Prosjektleder er Jørgen Solstad, rådgiver hos Kulturarv VTFK.

Når foredlingsanlegget er ferdigstilt, vil det blant annet være et tilbud til undervisningen innenfor naturbruk og Arbeidslivstrening. Dette tilbudet er relevant i forhold til kompetansemålene i disse fagområdene.

Dette prosjektet er et flott eksempel på hvordan man kan ta i bruk lokale ressurser på en bærekraftig måte. Ved å utnytte østersskall til produksjon av miljøvennlig kalk, tar man del i en verdiskapende prosess samtidig som man bidrar til å gi elevene praktisk erfaring og kunnskap om bærekraftige løsninger. Befaringen med stortingsrepresentanter og lokale politikere er også et positivt tegn på at dette prosjektet får den anerkjennelsen det fortjener.

Bilder

5.jpg

4.jpg

3.jpg