no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Fritt skolevalg

8 ryttere på hest oppstilt på rekke på en plen

Av:

Øivind Bratli

Publisert:

12.01.2018

Oppdatert:

05.06.2023 kl.12:10

En gledens dag for elevene og skolen!

Dette er en gledens dag for skolen! Og for elever som kommer fra andre fylker. Vedtaket om friere skolevalg gjør at elever som søker seg til oss ikke lenger er avhengig av at hjemfylket gir en såkalt gjesteelevsgaranti.

Det er en svært tilfreds Melsom-rektor, Roar Jenshagen, som sier dette. - I første rekke vil søkere til toppidrett hest nyte godt av den nye ordningen. Gjennom flere år har skolen bygget opp et tilbud til hesteinteressert ungdom der de kan kombinere utdanning og toppidrett. Melsom er blitt Norges hestesportskole nummer 1, og ungdom fra hele landet søker seg til oss. Til nå har elevene vært avhengig av gjesteelevsgaranti fra hjemfylket for å få anledning til å begynne hos oss.


Rektor Roar Jenshagen er tilfreds med vedtaket om fritt skolevalg.

Selv om det har ordnet seg for mange av elevene, så har det vært til dels uvilje i enkelte fylker mot å la elevene søke seg til det videregående skoletilbudet de har hatt som førstevalg. Den nye ordningen har virkning fra skoleåret 2017-18.

Det glade budskapet står å lese i en pressemelding fra Utdanningsdepartementet.

«Det skal bli lettere for elever å velge skole over fylkesgrensene, og elever som vil slite med å gjennomføre en ordinær fag- og yrkesopplæring skal få en tredje vei med praksisbrev. Det har Stortinget vedtatt. Regjeringen fikk dermed gjennom flere viktige endringer i opplæringsloven. 

Friere skolevalg

Hvis en elev velger skole i et annet fylke og får plass, kan ikke fylket eleven kommer fra si nei til å betale for plassen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Nå er det slik at for å få skoleplass i et annet fylke, må eleven først ha en garanti fra eget fylke om at de er villig til å betale plassen. De fleste fylker gir i dag en slik gjesteelevsgaranti i noen utvalgte tilfeller, men ikke hvis eleven søker seg til et tilbud som fylket selv har. Etter Stortingets vedtak får elevene en ubetinget rett til å få skoleplass i et annet fylke finansiert fra hjemfylket, også dersom hjemfylket har tilsvarende tilbud. 

Kan søke over fylkesgrenser

Elevene kan dermed søke hvor de vil, og det er fylket hvor skolen ligger som skal behandle søknaden. Om de får skoleplass eller ikke, vil være avhengig av kapasiteten på den skolen de søker seg til og hvor mange elever som konkurrerer om plassene. - Fylkene skal prioritere egne elever, men samtidig er det viktig at elever får ubetinget rett til å søke på skoleplass hvor de vil, sier Røe Isaksen. Elever som av tungtveiende sosiale eller pedagogiske grunner søker plass i andre fylker, skal prioriteres

Viktige presiseringer

Fylkene er blitt enige om følgende praksis: For at søkere skal har rett til friere skolevalg, må de ha søkt før søknadsfristen 1. mars. 

Fylkeskommunen skal ta inn gjesteeleven til tilbudet som det er søkt på dersom det er ledig kapasitet. Gjesteeleven vil derfor ikke blir tatt opp som elev før etter 1. inntaket er gjennomført.