no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Informasjon om årets innsamlingsaksjon


Publisert:

13.09.2023

Oppdatert:

13.09.2023 kl.12:14

22. september er skolens aksjonsdag. Denne dagen bruker elevene til å samle inn penger til et barnehjem i Peru.

Informasjonsskriv til "arbeidsgiver"

Har du jobb til elevene ved Melsom, ta kontakt med resepsjonen på skolen. Telefon: 33 36 39 00 eller send e-post til melsom.vgs@vtfk.no.

Siden 2016 har det vært en tradisjon at vi på Melsom videregående skole har en skoledag hvor alle elevene jobber for Peru. Det er for å tjene penger til den frivillige organisasjonen «Prosjekt Peru». Organisasjonen står for driften av barnehjemmet Aldea Infantil og skolen Prosjekt Peru i Monsefu.

Monsefu er en liten by helt nord i Peru. På barnehjemmet bor det 20 barn, fordelt på 3 familiehus. Hvert hus styres av en «mor». Barna bor der fram til de blir 18 år, og får oppfølging til videre utdanning.

På skolen er det ca. 200 elever fra førskole til sjetteklasse. Elevene på skolen kommer fra slumområdet i byen Monsefu i tillegg til barnehjemmet.

Barna på skolen og barnehjemmet er avhengig av de pengene vi greier å samle inn på Peru-dagen. Alle pengene går til drift, det vil si det som trengs for å drive et hjem og en skole for alle disse barna: Lønninger til ansatte og spesialtjenester, mat, klær, medisiner, tannpleiehelse, utstyr på skolen og bøker.

Barna har ingen andre inntektskilder enn det elevene på de 5 skolene (Melsom, Thor Heyerdahl, Re, Holmestrand og Voss) bidrar med.

De 400,- kr. som hver elev samler inn, gir mange barn i Monsefu i Peru muligheten til å vokse opp i trygge omgivelser på barnehjemmet og gi mange barn gratis skolegang.

Alle elevene på Melsom vgs. skal ut og jobbe fredag 22. september og bidra med minst kr. 400,-. 

Les mer om prosjektet på hjemmesidene deres: https://prosjektperu.no/

VIKTIG Å HUSKE:

  • Arbeidsgiver setter pengende direkte inn på konto eller VIPPS. Viktig å merke innbetalingen med elevens navn og klasse 

VEDRØRENDE INNBETALING: 

  • Innbetalingen må være påført med navn og klasse. (Mangler dette, vil vi ikke se hvem som har betalt) 

  • Kontonummer: 7874 06 70297  

  • VIPPS: MELSOM VGS PERU. Søk oss opp på nummer 126645 

  • Frist for betaling er fredag 6.oktober

Hilsen perukomiteen ved Melsom vgs