no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Digitalt informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte på Teams i dag
Skolebygningen

Lenke til informasjonsmøtet

Lenke til felles informasjonsmøte

Fellesmøtet starter kl. 17:00 og estimert oppstart av de klassevise møtene er kl. 17:30.

Presentasjon fra møtet

Program for fellesmøtet

- Velkommen v/ rektor Roar Jenshagen
- Skolen vår og hvordan vi jobber
- Elevens skolemiljø
- Tilstedeværelse
- Fraværsregler
- VIS

Program for klassemøter

- Skole-hjem samarbeid i klassen
- Klassemiljø
- Presentasjon av programfagene
- Læringsplattformen TEAMS

Lenker til klassemøter

Klikk her for å delta i møtet  for 1STA

Klikk her for å delta i møtet  for 1MKA

1NAA inviteres til et eget møte på et senere tidspunkt

Klikk her for å delta i møtet  for 1NAB

Klikk her for å delta i møtet  for 2LGA

Klikk her for å delta i møtet  for 2HDA

Klikk her for å delta i møtet  for 2MKA og 2STA

 

Publisert: 29.08.2022 Oppdatert: 06.06.2023 kl.09:13