no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Diverse informasjon i forbindelse med avslutning av skoleåret

Logoen til It's Learning og Teams

Publisert:

06.05.2020

Oppdatert:

30.01.2023 kl.13:59

Plan for de siste skoleukene

Her finner du planen

Its Learning stenges 1. juli

1. juli 2020 stenges itslearning for elever og ansatte i tidligere Vestfold fylkeskommune. Fra den datoen blir Microsoft Teams for Education ny læringsplattform for alle elever i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Vedlagt finner du informasjon om hva du som elev kan gjøre i overgangen fra gammel til ny læringsplattform. Du bør tenke gjennom om det er dokumenter, innleveringer eller vurderinger som du har mottatt som du vil ha med deg videre i skolegangen.

Slik kan du ta med deg dine filer fra itslearning.

Standpunktkarakterer og eventuell klage på disse

Standpunktkarakterene offentliggjøres 12. juni og klagefristen er 10 dager.

Informasjon om klage på standpunkt finnes på fylkeskommunens nettsider under Regler og rettigheter: https://www.vtfk.no/reglerogrettigheter

En elev som vil klage på standpunktkarakteren, skal bruke digitalt skjema: Klage - vurdering/manglende vurdering

Kun denne fremgangsmåten for levering av klage på standpunktkarakter skal benyttes.

Skrive ut karakterer fra Skolearena

Lenke til informasjon