no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Viktig informasjon angående karakteroppgjør og klage på karakterer

Nærbilde av liste med fag

Publisert:

08.06.2018

Oppdatert:

21.06.2023 kl.13:42

Les mer om hvordan man går frem hvis man vil klage på en karakter.

Karakteroppgjør

Standpunktkarakterene for vg3 publiseres i Skolearena 5/6. Eventuelle klager har frist den 15/6.
Standpunktkarakterer og 2. halvårsvurderinger for vg1 og vg2 publiseres i Skolearena 12/6, med klagefrist på standpunktkarakterene 22/6.
Send inn eventuelle klager på et klageskjema  til   melsom.vgs(a)vfk.no.

Klagefrister på skriftlige eksamensresultater

Klager leveres på elektronisk klageskjema. (Se nedenfor) Frist for ordinære klager er 2/7 kl. 12:00. Resultatet av klagen er klart senest 9/9.

I noen fag er det anledning til å be om hurtigbehandling av klage. (1 ukes behandlingstid). Fristen er den 25/6 kl. 12:00, og den er absolutt. Resultatet av klagen er klar 29/6. 

(For sent innkomne klager får samme behandlingstid som ordinære klager.)

De fagene som kan få hurtigbehandling er:

  • Norsk (kun i vg3)
  • Matematikk
  • Biologi
  • Engelsk
  • Markedsføring og ledelse
  • Entreprenørskap og bedriftsutvikling

Du trenger en elektronisk ID (eks.MinID, Bank ID på mobil) for å kunne klage på karakter.

Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Hvis du ønsker å klage på skriftlig karakter, må du logge deg inn på klageskjemaet med din elektroniske ID:

Logg deg inn på klageskjema.

Generell informasjon om klage på vurdering

Følg denne lenken for mer informasjon om klageadgang.