no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Klimatiltak i landbruket

Elever som står på et jorde
Elevene er ute og ser på forsøksfeltet Foto: Helle Marie S. Johannessen

Publisert:

23.09.2020

Oppdatert:

30.01.2023 kl.13:47

Elevene på naturbruk tilbringer naturligvis mange skoledager utendørs. Mye forgår her på skolen, men elevene er også ute og lærer av bransjen.

3LBA har nylig vært på markvandring om fangvekster i korn som klimatiltak, med NLR Viken. Fangvekster sås i, eller etter kulturvekster, og har som oppgave å dekke til og holde på jorda gjennom vinterhalvåret, for å hidre erosjon og fange næringsstoffer. Det er nå også stor fokus på fangvekster som tiltak for å fange/binde karbon til jorda, som en del av klimatiltakene i landbruket.

To planters ulike rotsystemer
Vekstvindu der vi kan se hvordan fangveksten vokser nedover i jorda og henter næring, løser jorda og bedrer jordstrukturen.
Frø og planter
Dette er de forskjellige sortene fangvekster som er sådd i forsøksfeltet.
Klump med jord i kar med vann
Demonstrasjon av hvordan jorda løses opp i vann, der vi tydelig ser hvordan bar jord (til høyre) vaskes ut, mens jord med fangvekster (til venstre) holder på strukturen.