no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Lærerik livsmestringsdag

Elever sitter i yogastilling
Det var imponerende konsentrasjon under yogatimen. Foto: Sissel Flo Nilsen

Av:

Sissel Flo Nilsen

Publisert:

11.04.2019

Oppdatert:

30.01.2023 kl.15:46

I korridorene vrimler det av elever og lærere. Noen skal på foredrag, mens andre skal utfordre komfortsonen sin. Utenfor et klasserom er det «politisperringer» og ut av en lang smal sekk, stikker det to ben. Hva har skjedd?

«Livsmestringsdagen», er det nye navnet på vårt årlige arrangement med fokus på helse, og den har  som vanlig vært spekket med spennende foredrag og nye opplevelser for elever og lærere.

Varierte aktiviteter og foredrag

Dette er en skoledag, helt annerledes enn andre skoledager, der elevene selv velger hva de vil fylle dagen med. I år kunne de velge mellom aktivitetene Yoga, Zumba, Aktiviteter i gymsalen og Escape room, og høre foredragene om Ensomhet og tilhørighet, Kroppspress og selvbilde, Angst og følelsesregulering, Stressmestring og Livsmestring.

Størst pågang hadde Escape room som befant seg på innsiden av politisperringene. Realfaglærer Katrine hadde sydd sammen et mysterium som elevene virkelig engasjerte seg i å løse. For å få til det måtte de hente fram kunnskaper innen både matematikk og naturfag. I dette rommet dannet det seg kreative samarbeidsgrupper på tvers av klasser og årstrinn.

Foredraget Geir Wigtil holdt rundt temaet livsmestring, var også godt besøkt. Han hadde noen tankevekkende betraktninger rundt hva som kan regnes som normalt, når det gjelder helsa vår. Han sparket også hard ut mot sosiale medier som han mener fokuserer altfor mye på vellykkethet og lykke.

Og de mest konsentrerte ansiktene var nok å finne i Yoga- og Zumbatimene. Det var full innsats fra begynnelse til slutt.

Positive tilbakemeldinger

Det har kommet mange positive tilbakemeldinger fra elevene:
-Jeg synes det har vært en bra dag.
-Foredraget med Geir Wigtil om livsmestring var ganske bra.
-Foredraget om livsmestring var best.
-Å leke sammen i gymsalen var ikke så gøy fordi det ble klasseblanda grupper. Det var mange vi ikke kjente. Men da fikk vi jo en anledning til å bli kjent og det er jo i utgangspunktet positivt.
-Fint nybegynnerkurs i yoga. Man lærer hvordan yoga er.
-Lærerik dag. Jeg var på Yoga, foredragene om stressmestring og livsmestring. Yoga var gøy og lærerikt. Jeg lærte mye av begge foredragene.
-Foredraget om ensomhet skulle flere vært på. Viktig tema som mange burde fått med seg.
-Lærerikt opplegg som vi har hatt utbytte av og som vi vil ha utbytte av senere. Jeg valgte Yoga, foredrag om livsmestring og Escape room. Supert at det var variasjon i tilbudene. Jeg er fornøyd med alt.
-Bra opplegg. Uformelt, og bra at vi fikk velge selv. Flott at vi får ha en annerledes skoledag.

Dagen startet med felles oppmøte i gymsalen der studierektor Hans Christian Thorbjørnsen og Inger Johanne F Klausen på vegne av rådgivertjenesten ønsket velkommen. Nikoline Horn leste et dikt av Kolbein Falkeid, «Hvor hadde vi det fra?», som sier noe om hvor kronglete livets vei faktisk er for oss alle.

Vi ønsker å takke alle som bidro og alle som gjorde en formidabel jobb i forkant og i løpet av dagen slik at alt gikk som smurt. Og takk til alle elevene våre som var så positive og engasjerte.

Hans Christian og Inge Johanne ønsker velkommen.Nikoline Horn leser dikt av Kolbein Falkeid.Escape roomProblemløsing i Escape roomElisabeth og Hilde Marie deler ut lapskaus og rundstykker til lunsj.Fra Geir Wigtil sitt tankevekkende foredrag,Full innsats på Zumbatimen.Stor aktivitet i gymsalen under ledelse av engasjerte fysioterapeuter.Lærerikt foredrag om ensomhet.Ivrig diskusjon i Escape room.Escape room var populært og engasjerende.Politisperringer utenfor klasserommet