There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Muligheter for Akvakultur på Melsom - Vestfold fylkeskommune

Muligheter for Akvakultur på Melsom

Fylkesvaraordfører står foran forsamling og snakker
Fylkesvaraordfører Kåre Pettersen ønsker velkommen og åpner møtet. Foto: Sissel Flo Nilsen

Publisert:

13.12.2018

Oppdatert:

06.06.2023 kl.08:59

På oppdrag fra utdanningsdirektøren i Vestfold fylkeskommune er Melsom vgs. bedt om å utrede muligheten for Naturbruk med akvakultur. I dag tilbyr vi som kjent den «grønne» delen av Naturbruk.

Fra Honningsvåg i nord til Stavanger i sør, fordeler skoler med  Naturbruk med akvakultur seg ganske jevnt. Men beveger man seg videre sørover fra Stavanger, rundt Lindesnes inn Skagerak og Oslofjorden, finnes det ingen skoler med dette tilbudet.

Melsom vgs. har med sin 4 km lange strandlinje, naturgitte forutsetninger for å tilby også den «blå» delen. Den næringsrike Vestfjorden er perfekt for både naturbasert produksjon og aktivitet. I dag vedtar politikerne om vi skal starte med forprosjektering av tilbudet. Det er en spennende tid.

Spennende var det for vår studierektor Linda Hiis i går, som var til stede i et møte her på Melsom vgs. i fylkeskommunens regi, med tittelen -Stillehavsøsters, et problem, en mulighet eller begge deler? Her informerte hun om skolens planer om opprettelse av Naturbruk med akvakultur, og knyttet samtidig verdifulle kontakter med både næring, forskere og offentlige instanser. Det ble holdt flere foredrag om både bestand, skjellhelse, høsting, rydding og østersturisme. Selv om østersen er svartelistet og dermed uønsket i økosystemene langs norgeskysten, var det mange kreative hoder som jobbet sammen denne dagen, for også å se på muligheter for å utnytte ressursen.